2007

Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne po raz trzeci włączyło się do ogólnopolskiego programu „Pola Nadziei”, którego organizatorem w Polsce jest hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Głównym celem stowarzyszenia jest budowa stacjonarnego hospicjum przy parafii NMP Królowej Polski, przy której od 15 lat działa hospicjum domowe prowadzone przez panią doktor Annę Byrczek.
Odbiorcami programu są uczniowie wszystkich typów szkół w Bielsku-Białej i w powiecie bielskim oraz szkoły podstawowe i gimnazja miasta i gminy Skoczów. Na apel w roku szkolnym 2006-2007 odpowiedziało 80 szkół z Bielska-Białej, Skoczowa, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Buczkowic, Porąbki, Wilamowic, Wilkowic i Bystrej.
Uczniowie pod opieką nauczycieli swoje działania promujące ruch hospicyjny rozpoczęli od jesiennego sadzenia żonkili – międzynarodowego symbolu nadziei. W szkołach organizowane były aukcje, konkursy plastyczne i literackie, festyny szkolne, apele, kwesty przy parafiach ewangelickich i katolickich oraz w sklepach sieci „Sawia” w Bielsku-Białej i Skoczowie.
Wiele szkół skorzystało z doświadczenia ks. Grzegorza Jabłonki – duszpasterza Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej i nauczyciela religii, który przeprowadził w 35 szkołach prelekcje na temat opieki nad terminalnie chorymi. Poświęcił na to 70 godzin swojego wolnego czasu, za co Stowarzyszenie Księdzu serdecznie dziękuje.
Dzięki działalności uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół na konto budowy stacjonarnego hospicjum wpłynęło 111.462, 09 złotych.
Dziękujemy!