2010

Po raz szósty Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne zainicjowało realizację programu „Pola Nadziei” dla szkół wszystkich typów. Tym razem do akcji zgłosiło się 77 szkół z Bielska-Białej – 38, powiatu bielskiego – 23, Żywca – 9, powiatu cieszyńskiego -5, Kęt – 1 i Andrychowa -1. Uroczysta inauguracja programu miała miejsce 22 października w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej.

Inaugurację rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne celebrowane przez ks. Jacka Wawrzyniaka, Jego Ekscelencję Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Pawła Anweilera, Konsultora Zakonu Księży Salwatorianów ks. Romana Słupka.

Po nabożeństwie uczniowie Gimnazjum Nr 14 z Bielska-Białej odśpiewali hymn Pól Nadziei, do którego słowa ułożyła uczennica tego gimnazjum, muzykę napisał Tadeusz Krok. W części oficjalnej głos zabrał Prezydent Bielska-Białej – Jacek Krywult, jego Ekscelencja ks. Biskup Paweł Anweiler, Konsultor Księży Salwatorianów ks. Roman Słupek, ks. dr Marek Studenski. List w imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty odczytał wicekurator Tadeusz Żesławski oraz prezes Stowarzyszenia Grażyna Chorąży.

Oficjalnego otwarcia programu dokonał Prezydent Jacek Krywult. Podczas uroczystości wręczono tytuły Członka Honorowego Stowarzyszenia Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Pawłowi Anweilerowi, Śląskiemu Kuratorowi Oświaty Stanisławowi Faberowi oraz Dyrektorowi Wydziału Katechetycznego Kurii Bielsko-Żywieckiej ks. dr. Markowi Studenckiemu.

Uroczystość uświetnił zespół ekumeniczny kościoła ewangelicko-augsburskiego działający przy parafii Zbawiciela w Bielsku-Białej „Luter Park” prowadzony przez ks. Krzysztofa Cienciałę. Szkołom realizującym program Zarząd Stowarzyszenia wręczył symbolicznie cebulki żonkili, które na wiosnę zakwitną na szkolnych rabatach.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście zasadzili cebulki żonkili na rabacie przy kościele NMP Królowej Polski.