2011

Blisko 174 tys. zł  zebrały szkoły z powiatu bielskiego, Bielska-Białej, Skoczowa i Żywca na budowę hospicjum im. Jana Pawła II w stolicy Podbeskidzia. W ciągu siedmiu lat prowadzenia w regionie bielskim akcji „Pola Nadziei” szkoły przekazały 800 tys. zł. W roku szkolnym 2010/2011 najwięcej uzbierało Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich  w Bielsku-Hałcnowie. Najaktywniejsze szkoły otrzymały nagrody, a wszystkie – podziękowania.

Uroczyste podsumowanie Pól Nadziei 2011 w Bielsku-Białej ( 3 czerwca) rozpoczęła msza św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Potem w towarzystwie orkiestry Bielskiego Centrum Kultury 700-osobowy pochód przeszedł  na Plac Ratuszowy. Witając zebranych prezydent miasta, Jacek Krywult podkreślał, że szkół zaangażowanych w ruch hospicyjny może być jeszcze więcej i grono uczestników podobnego spotkania za rok, może się powiększyć.

Biskup Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, ks. Paweł Anweiler  nawiązał do listu św. Pawła, w którym apostoł zachęca do bezustannej modlitwy, bo z niej wyrasta radość nadziei.  Życzę wam tej wytrwałej modlitwy przy kolejnych akcjach – zwrócił się do zgromadzonych.  O nadziei, której powinniśmy być świadkami wspomniał także przedstawiciel  biskupa diecezji bielsko-żywieckiej.

Mam nadzieję, że dzięki takiej akcji  jak Pola Nadziei wy młodzi będziecie się umieli w przyszłości zorganizować żeby skutecznie pomagać  innym. Hospicjum, które wspólnie  budujemy ma być domem gdzie będzie się łagodzić cierpienie psychiczne i duchowe chorego, otaczać opieką jego rodzinę –  wyjaśniała  Grażyna Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego. Szkoły to nasi sojusznicy. Bez nich, bez wparcia miasta i wielu ludzi dobrej woli budowa nie postępowałaby naprzód –  dodała G. Chorąży.

W  7 edycji akcji szkoły zebrały o 27 tys. więcej niż poprzednim razem. Z bilsko 174 tys. złotych 45 tys. uzbierano  podczas kwestowania w sklepach. Dziewięć szkół, z 88 zaangażowanych w Pola Nadziei 2011, , kwestowało pod kościołami. Pozostałe formy aktywności placówek to różnego rodzaju kiermasze szkolne, sprzedaż domowych wypieków, własnoręcznie wykonanych drobiazgów lub, na przykład obrazów przekazanych od uznanych artystów.

Budowa bielskiego hospicjum zmierza do końca. Ośrodek utworzą dwa budynki: zmodernizowana willa i nowo wybudowany pawilon szpitalny. Wszystkie środki na inwestycję gromadzone są dzięki pracy wolontariuszy. Podczas uroczystości na zakończenie Pól Nadziei 2011 tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Salwatoriańskiego otrzymała dziennikarka Polskiego Radia w Katowicach – Beata Zamlewska-Pałyga, przedsiębiorcy – Ewa i Mariusz Piazza oraz informatyk Wiesław Moś.