Konferencja medyczna z pomocą dla hospicjum

Dzięki loterii i aukcji na rzecz hospicjum podczas konferencji „Depresja kobiet – problem społeczny i medyczny. W XXI wieku nie ma powodu, aby cierpieć…” zebraliśmy ponad 8 000 zł. Bardzo dziękujemy jej organizatorom: Radzie Programowej Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej, pani Jolancie Klemens i zespołowi Poradni PSYCHOMedical, Stowarzyszeniu Felicitas i Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej.

W konferencji, w hotelu Vienna w Bielsku-Białej, uczestniczyło prawie trzysta osób. Wszystkim uczestnikom loterii i aukcji bardzo dziękujemy za hojność.

Wykładowcami byli:
– prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
– dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz (Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie)
– prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
– lek. med. Jolanta Klemens (PSYCHOMedical w Bielsku-Białej)
– mgr Karina Stasiak (PSYCHOMedical w Bielsku-Białej)

Aukcję na rzecz hospicjum przeprowadził w sposób niezwykle dynamiczny i przekonywujący Kuba Abrahamowicz. Dziękujemy!

Konferencję prowadziła red. naczelna DesignAlive – Ewa Trzcionka. Dziękujemy!