Kolęda w hospicjum

Na pierwszą w Hospicjum kolędę zaproszono chorych z rodzinami 21 stycznia do Kaplicy hospicyjnej. Kolęda to ważne wydarzenie w każdym domu związane z udzieleniem błogosławieństwa i wspólną modlitwą. Rozpoczęła się Mszą Św, której przewodniczył ks. Janusz Barglik SDS z parafii NMP Królowej Świata w Mikuszowicach w koncelebrze z ks. Piotrem. W liturgii uczestniczyli chorzy i ich bliscy oraz modlitewna grupa adoracyjno-biblijna, prowadzoną przez ks. Janusza.

Po Mszy Św. uczestnicy zgromadzili się w holu na parterze wokół choinki, gdzie dołączyli kolejni chorzy a inni przez otwarte drzwi w łóżkach słuchali kolęd w wykonaniu grupy modlitewnej.  Po modlitwie za chorych ks. Piotr pobłogosławił i pokropił święconą wodą zebranych oraz wszystkich chorych w pokojach. Kolędy śpiewane przy akompaniamencie dwóch gitar rozchodziły się po całym budynku hospicjum, na cześć Bożej Dzieciny, wnosząc nadzieję i pokój.

Każdy z pacjentów oraz uczestnicy kolędy otrzymali pamiątkowe obrazki z modlitwą:

Nowo narodzony Jezu
obdarz ten dom,
wiarą niezachwianą,
nadzieją bez lęku,
miłością miłosierną,
na każdy dzień
Nowego Roku

– z darem modlitwy błogosławi ks. Piotr Schora.

* * *

Stacjonarne Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej od 2 października 2016 r. już działa. Wszystkie miejsca na parterze są zajęte. Obecnie jest w Hospicjum 15 pacjentów chorych onkologicznie a 7 czeka na miejsce. Opiekę w Hospicjum pełni 20 osobowy profesjonalny personel medyczny. Placówka nadal utrzymuje się ze zbiórek pieniężnych, czekając na decyzję NFZ o dofinansowaniu. Opiekę duchową przy chorych sprawuje ks. Piotr Schora SDS. Dotychczas odeszło  w Hospicjum, do Domu Ojca, 22 pacjentów.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy.