XIV Charytatywny Pokaz Mody

W niedzielę 26 lutego 2017 roku w Bielskim Centrum Kultury odbył się XIV Charytatywny Pokaz Mody Ludzi Wielkiego Serca z udziałem wyjątkowych modelek i modeli – osób znanych ze świata sztuki, kultury, polityki, medycyny i biznesu. Organizatorem imprezy, jak co roku, była Lucyna Grabowska-Górecka, właścicielka Agencji Grabowska Models. Tegoroczny dochód z pokazu wyniósł 25 000 złotych.

To już trzecia edycja charytatywnego pokazu mody, z którego połowa dochodu została przekazana na rzecz Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego prowadzącego Stacjonarne Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, a połowa dla dzieci z Domu Dziecka w Olszówce.

Dochód z dwóch pierwszych edycji przeznaczony został na budowę i wyposażenie hospicjum, a tegoroczny na utrzymanie już działającego, od 1 października 2016 roku, Stacjonarnego Hospicjum im. św. Jana Pawła II.