Rocznica działalności Hospicjum im. św. Jana Pawła II

Z okazji I rocznicy działalności Hospicjum im. św. Jana Pawła II w dniu 29.09.2017 roku zorganizowano konferencję prasową, w której wzięli udział przedstawiciele Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego, dyrektorzy Hospicjum, Prezydent Miasta Bielska-Białej, przedstawiciele rodzin pacjentów oraz przedstawiciele mediów.

Prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego i główna pomysłodawczyni przedsięwzięcia Grażyna Chorąży przypomniała historię budowy pierwszego w Bielsku-Białej stacjonarnego hospicjum na rzecz osób chorych na nowotwory. Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne powstało w 2004r. i jego nadrzędnym celem była budowa pierwszego w Bielsku-Białej stacjonarnego hospicjum na rzecz osób chorych na nowotwory.  Z uwagi na brak takiej placówki w samym Bielsku-Białej i najbliższej okolicy, potrzeba budowy ośrodka była zadaniem pierwszorzędnym, niezwykle ważnym dla osób chorych oczekujących takiej pomocy.
Od Urzędu Miasta Bielska-Białej otrzymaliśmy w 2008 r. w nieodpłatne  użytkowanie budynek po byłym przedszkolu przy ul. Zdrojowej 10, który został generalnie przebudowany  i dostosowany do potrzeb administracyjnych. Do niego dobudowaliśmy zasadniczy pawilon o powierzchni ponad 2.200 m2 dla 28 chorych.
Od czasu powstania Stowarzyszenia gromadziliśmy i nadal gromadzimy środki pieniężne na ten cel, poprzez różne formy naszej działalności, a do takich należą:

 • sprzedaż cegiełek na budowę hospicjum w parafiach Diecezji Bielsko-Żywieckiej,
 • organizowanie koncertów, konferencji i wystaw malarskich,
 • zaangażowanie kilkudziesięciu szkół w program „Pola Nadziei”, w ramach którego uczniowie wykonują i sprzedają swoje prace plastyczne, kwestują w hipermarketach w okresach przedświątecznych, organizują festyny dobroczynne na ten właśnie cel; oprócz aspektów materialnych tego programu, osiągamy także niekwestionowane efekty wychowawcze wśród dzieci i młodzieży, uczulając ich na choroby i pomoc drugiemu człowiekowi,
 • jako Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000213720 nasze konto zasilane jest 1% odpisem od podatku dochodowego naszych darczyńców,
 • dzięki mieszkańcom Bielska-Białej udało nam się wygrać pierwszy Budżet Obywatelski, dzięki któremu udało nam się pokryć część tej bardzo kosztownej inwestycji.

Budowę rozpoczęliśmy we wrześniu 2010 r. Pochłonęła ona ponad 10 mln. zł., nie licząc darowizn przekazanych nam w formie rzeczowej (łóżka, część sprzętu, wózki inwalidzkie, itp.) W dniu 24 września 2016 r. hospicjum zostało poświęcone, a od 1 października rozpoczęło swoją działalność.
Pierwszą pacjentkę przyjęto 13.10.2016 roku. W przeciągu roku działalności Hospicjum trafiło do nas w sumie 151 pacjentów, z których zmarło 92, a 7 zostało wypisanych do domu,  z uwagi na znaczną poprawę stanu zdrowia.
Pacjenci są do nas kierowani ze szpitali oraz przez P.O.Z (lekarz rodzinny) i domy opieki.
Głównymi kryteriami przyjęcia chorych do naszego Hospicjum są:

 • nowotwory
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności
 • następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • kardiomiopatie
 • owrzodzenia odleżynowe
 • niewydolność niesklasyfikowana gdzie indziej.

Chorzy trafiają do nas w różnym stopniu zaawansowania choroby i przebywają od jednej doby do kilkudziesięciu dni.
Personel Hospicjum liczy 35 osób: dyrektor hospicjum, dyrektor ekonomiczny, pielęgniarki (20), salowe (4), lekarze (3), farmaceuta, fizjoterapeuta, psycholog, pracownik administracyjno-gospodarczy, księgowy i konserwator.
Nasza placówka wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt, taki jak: aparat do EKG, pompy strzykawkowe, koncentratory tlenu, podnośniki, wózki inwalidzkie, balkoniki, kule łokciowe, pachowe, inhalatory, ssaki, ciśnieniomierze, glukometry, krążki, kliny i poduszki przeciwodleżynowe, 3 rodzaje materaców (piankowy, muszelkowy i rurowy).
W Hospicjum znajdują się przytulne pokoje dla rodzin pacjentów, aby mogli im towarzyszyć w trudnym okresie.
Jest również kaplica pod wezwaniem Jana Pawła II, z relikwiami św. Papieża w ołtarzu, która została poświęcona przez ks. Biskupa Ordynariusza Romana Pindla w dniu 24 września 2016 roku. Pierwsza Msza św. została odprawiona  2 października 2016  roku przez ks. Proboszcza z Katedry św. Mikołaja Antoniego Moczka, a  w koncelebrze byli ks. Tadeusz Słonina i ks. Piotr Schora . Wystrój kaplicy został zaprojektowany i wykonany przez firmę Pana Piotra Kłoska ze Szczyrku. W każdą sobotę sprawowana jest niedzielna Msza św., a chorzy , którzy nie mogą przyjść do kaplicy, mogą w niej  uczestniczyć w pokojach, oglądając Mszę z kaplicy na monitorach. Codziennie kapłan odwiedza chorych w pokojach udzielając sakramentów świętych. Zdarzają się chorzy pogubieni w swojej religijności, którzy odnajdują drogę do nawrócenia. Miała nawet miejsce  sytuacja udzielenia I Komunii św. na łożu śmierci.

Utrzymanie i funkcjonowanie Hospicjum wiąże się z ogromnymi kosztami, a Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej. Miesięczny koszt utrzymania, przy pełnej obsadzie tj. 28 pacjentów, wynosi 215 tys. zł, a kontrakt z NFZ pokrywa 60% ponoszonych kosztów. Pozostałą część środków finansowych Stowarzyszenie uzyskuje dzięki ludziom dobrej woli i ich działalności charytatywnej, polegającej na organizowaniu akcji w celu pozyskania źródeł finansowania, takich jak sprzedaż cegiełek przy kościołach, zbiórki publiczne, akcja „Pola Nadziei”, 1% podatku i darowizny od instytucji oraz osób prywatnych.
Od października 2016 roku do maja tego roku uruchomiona była tylko jedna kondygnacja hospicjum dla 15 pacjentów, ze względu na brak dofinansowania z NFZ. Koszty poniesione w tym okresie to 856,5 tys. zł, czyli średnio miesięcznie 122,5 tys. zł i w całości pokryte z własnych środków.
W maju tego roku udało się w końcu podpisać kontrakt z NFZ i uruchomiliśmy drugą kondygnację. Od tego momentu stale przebywa u nas od 26 do 28 pacjentów. Koszty utrzymania wzrosły do 213 tys. zł, na które składają się m.in.: wynagrodzenia i świadczenia, zużycie materiałów (żywienie, leki, środki medyczne, środki czystości, itp.), woda oraz energia elektryczna i cieplna, usługi obce (pranie, wywóz odpadów, badania laboratoryjne, pogotowie, usługi informatyczne, konserwacje i przeglądy, itp.), amortyzacja.
Utrzymanie jednego pacjenta dziennie wynosi średnio 254 zł, co miesięcznie daje kwotę 7.620 zł. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi 132 tys. zł miesięcznie.
Tak więc jak łatwo zauważyć, bez dofinansowania z NFZ oraz pomocy darczyńców, utrzymanie i działanie Hospicjum nie byłoby możliwe.

Za stworzony prawdziwy dom dla osób terminalnie chorych dziękowały m.in. rodziny, których najbliżsi zaznali w hospicjum przed śmiercią prawdziwego ludzkiego ciepła i miłości.
Bogusława, córka pacjentki, która została przyjęta do hospicjum w stanie śpiączki, wspomina, że była pod wrażeniem, jak traktowano jej odchodzącą matkę.
Pani Alicja z kolei wspomina pobyt swojej zmarłej już córki. „Dzięki pobytowi tutaj, panującej atmosferze, dziewczyna się tak pozbierała, że po pół roku została wypisana do domu. Te miesiące, które przeżyła tu, a potem w domu, były chyba najszczęśliwszymi w jej życiu” – zauważyła.
Małgorzata Rączka wspominała swojego zmarłego na nowotwór tatę, który trafił do Hospicjum w ciężkim stanie. „Bardzo cierpiał. A po kilku godzinach zauważyłam na jego twarzy uśmiech. Powiedział mi, że nic go nie boli. Byłam tu codziennie: zawsze był pachnący, czysty. Wyglądał na szczęśliwego. Dużo mu dały rozmowy z księdzem” – podkreśliła.

Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult podkreślił, że Hospicjum powstało dzięki wielkiemu wysiłkowi i zaangażowaniu wielu ludzi. „Ono powstało praktycznie od zera. I mało było ludzi, którzy wierzyli w powstanie tej placówki, a na pewno nie w takim wymiarze i skali, jak w tej chwili. To Hospicjum ma ogromne znaczenie dla naszego regionu. Ważne jest także to, że panuje tu prawdziwy ekumenizm.  Stosowany jest na co dzień i ma konkretny wymiar” – dodał, apelując, by mieszkańcy całego Podbeskidzia pamiętali o Hospicjum, gdy będą się decydowali na co przeznaczyć 1% podatku dochodowego.