Inauguracja XIV edycji programu „Pola Nadziei 2018”

Pobudzeniu społeczeństwa do udziału w zbiórce pieniędzy na potrzeby Hospicjum służy program „Pola Nadziei”, w którym bierze udział młodzież szkolna. Pierwsze Pola Nadziei zakwitły w szkockim Edynburgu, zorganizowane przez Fundację Marie Curie Cancer Care. Stamtąd też przywędrował do nas zwyczaj darowania żonkili osobom przyłączającym się do zbiórki. Żonkil w tej tradycji symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Co roku na początku października, w okolicach Międzynarodowego Dnia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, ludzie na całym świecie sadzą żonkile przed szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach i na skwerach. Wiosną, kiedy zakwitną, ośrodki hospicyjne organizują wielką zbiórkę na rzecz ich podopiecznych. Ubrani na żółto wolontariusze będą je wręczać darczyńcom w zamian za datek do puszki. W Bielsku-Białej XIV edycję programu „Pola Nadziei 2018” zainaugurowała 16 października br modlitwa ekumeniczna w kościele P.W. NMP Królowej Polski. Wzięli w niej udział  bp senior Paweł Anweiler z Kościoła Augsbursko-Ewangelickiego, parlamentarzyści RP, reprezentanci władz miasta, starostwa, przedstawiciele placówek szkolnych oraz różnych organizacji i instytucji. Bp Piotr Greger, który przewodniczył nabożeństwu, w liturgii słowa stwierdził, że dziś znakiem czasów jest działalność hospicyjna i wyjaśnił: „Hospicjum to konkretny wyraz troski o życie i jego obrony w chwilach doświadczenia choroby. To jest nasz – jako uczniów Chrystusa będącego Panem życia – fundamentalny obowiązek. Troska o życie jest ważna na każdym etapie ludzkiego istnienia, począwszy od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci”. I dalej jednoznacznie ocenił, że „Towarzyszenie ludziom w jesieni życia oraz w czasie przeżywania choroby uznawanej z medycznego punktu widzenia za nieuleczalną stanowi przygotowanie do kluczowego momentu przejścia do innego wymiaru istnienia. Tu nie ma miejsca na jakiekolwiek kompromisy, ale konieczne jest wyraziste i odważne świadectwo, które przybiera postać sprzeciwu wobec wszelkich niecnych zamachów na życie człowieka.” Skierował również do młodzieży i nauczycieli podziękowanie za udział w akcji „Pola Nadziei”, będący świadectwem bezinteresownej troski o ludzi przeżywających chorobę nowotworową przez wspomaganie tych, którzy troszczą się codziennie o działanie Hospicjum.

W tegorocznej XIV edycji „Pól Nadziei” bierze udział 59 szkół, w tym 34 z Bielska-Białej,  8 z gminy Jasienica, po dwie placówki z gmin Skoczów, Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Jaworza, Wilamowic i po jednej szkole z Buczkowic, Kóz, Porąbki i Wilkowic. Uwrażliwiamy w ten sposób młode pokolenie na potrzeby chorych i cierpiących ludzi, których dookoła nas jest coraz więcej. Chcemy im stworzyć dom i zapewnić godne warunki.
Po modlitwie delegacje szkół odebrały  700 cebulek żonkili  przygotowanych  do posadzenia na swoim terenie.  Cebulki żonkili zostały również posadzone na klombie przy Hospicjum im. św. Jana Pawła II przez zaproszonych gości.
W październiku br. mija pierwszy rok działalności naszego hospicjum. Zostało ono wybudowane i przez pierwsze 8 miesięcy prowadzone ze środków zgromadzonych przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne. Posiada 28 miejsc dla pacjentów terminalnie chorych na nowotwory, zapewniając im profesjonalną opiekę. Dotychczas hospicjum przyjęło 155 pacjentów.

Miesięczny koszt utrzymania, przy pełnej obsadzie tj. 28 pacjentów, wynosi 215 tys. zł, a kontrakt z NFZ pokrywa ok. 60% ponoszonych kosztów, tj.132 tys. zł. miesięcznie.
Utrzymanie jednego pacjenta dziennie wynosi średnio 254 zł, co miesięcznie daje kwotę 7.620 zł. Pozostałą część środków finansowych Stowarzyszenie uzyskuje dzięki ludziom dobrej woli  i ich działalności charytatywnej, polegającej na organizowaniu różnych akcji w celu pozyskania źródeł finansowania, m.in. akcja „Pola Nadziei”. Jak łatwo więc zauważyć, bez dofinansowania z NFZ oraz pomocy darczyńców, utrzymanie i działanie Hospicjum nie byłoby możliwe.