Ulżyć cierpiącemu

 

Stacjonarne Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 10, ma już za sobą ponad rok działalności, w sprawowaniu opieki przynoszącej ulgę w cierpieniu, sporej grupie chorych onkologicznie, którzy tutaj trafili.

Wybudowane zostało, ze składek społecznych, przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne,  które obecnie prowadzi jego działalność. Utrzymuje 28 łóżek dla chorych, pokrywając  ok. połowę kosztów z darowizn i zbiórek społecznych, a druga cześć z kontraktu z NFZ. Hospicjum  to, choć z tak krótkim stażem, zdobyło już opinię placówki troskliwie,  profesjonalnie zajmującej się pacjentami,  dysponującej bardzo dogodnymi  warunkami lokalnymi i niezbędnym wyposażeniem. Dla zatrudnionego tu personelu medycznego, stan każdego kierowanego do Hospicjum chorego, z powodu różnych ciężkich dolegliwości, przeżyć a także wieku, jest trudny do precyzyjnej oceny, ale jest niezwykle istotny w wyborze właściwych zabiegów medycznych.

Z pomocą w tym zakresie wystąpił lek. med. Piotr Lelek pracownik Centrum Onkologicznego w Bielsku-Białej, specjalizujący się w opiece paliatywnej a także pełniący dyżury w Stacjonarnym  Hospicjum im. św. Jana Pawła II.  Jak wyjaśnił na spotkaniu szkoleniowym dla personelu Hospicjum – podejmowane wysiłki tutejszego Hospicjum ceni wysoko i postanowił włączyć się w jego działalność. W tym celu odbył tygodniowy staż, w klinice paliatywnej w Palermo we Włoszech, posiadającej światową renomę, gdzie zapoznał się ze stosowanymi tam metodami diagnostyki. Nabyte doświadczenia  zaprezentował na spotkaniu

w Hospicjum w Bielsku-Białej 17 maja br, omawiając temat: „Ostry stan splątania (delirium) w terminalnej fazie choroby nowotworowej”  dotyczący  sposobu ustalenia funkcji poznawczych pacjenta przyjmowanego na oddział paliatywny.  Ma to podstawowe znaczenie w kontakcie z chorym.  Zaprezentowana metoda polega na przeprowadzeniu standaryzowanego wywiadu – testu z pacjentem pozwalającym ocenić jego stan, od którego uzależniany jest dalszy proces leczenia. Trafny jego dobór zmniejsza cierpienia i zagrożenia na jakie narażony jest pacjent i sprawujących nad nim opiekę.

Test jest łatwy do przeprowadzenia i może być użyty zarówno przez personel Hospicjum lub rodzinę chorego. Jak zapewnia lek. med. Piotr Lelek  – test przetłumaczony na język polski, będzie mógł być zastosowany w naszym bielskim Hospicjum, podnosząc standard opieki na wyższy poziom, dla dobra przebywających tu pacjentów. To nowe narzędzie diagnostyczne, dokładniej opisujące stan chorego, pozwoli zmniejszyć jego cierpienie i zagrożenie, przez dobór właściwego medycznego postępowania.

Zorganizowane w bielskim Hospicjum szkolenie spotkało się z zainteresowaniem jego  personelu medycznego i niemedycznego a także m.in.  Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z jej przewodniczącą Małgorzatą Szwed, placówki Psychomedical – dr Jolanty Klemens, radnej Sejmiku Wojewódzkiego – Ewy Żak,  Grażyny Chorąży – prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego  i zainteresowanych gości.

Podjęte przez lek. med. Piotra Lelka działania, zasługują na uznanie i powszechne zastosowanie. To dobra inicjatywa, podnosząca standard opieki paliatywnej, zrodzonej z potrzeby serca.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy