Zaśpiewali dla cierpiących w Hospicjum

Chór „Góralskie Nutki” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pewli Wielkiej wystąpił z koncertem dla chorych w Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Występ odbył się w szerokim, wygodnym korytarzu Hospicjum, gdzie zgromadzili się chorzy na wózkach i fotelach. Radość śpiewu na góralską nutę od początku udzielił się chorym. Pojawił się uśmiech i chęć śpiewania z zespołem. Te chwile pozwoliły chorym na włącznie się w radosne przeżycie takich  pieśni m.in. jak: „Słowiczek”, „Sarna”, Góralu czy ci nie żal”, „Tylko Ty mnie prowadź”, „Chwalę Ciebie Panie”.

Uczniowskim zespołem „Góralskie Nutki” kieruje dyrektor szkoły mgr Lucyna Słowik. „Kultywujemy i podkreślamy w szkole bardzo mocno tradycje naszego regionu a także wartości chrześcijańskie, które są dla nas najważniejsze” zaakcentowała w wypowiedzi dla portalu Gwiazdka Cieszyńska pani dyrektor i dodała: „Staramy się kształtować u dzieci postawę służenia i pomagania innym. Mamy w szkole dobrze działający wolontariat służący i pomagający ubogim, potrzebującym czy chorym. Staramy się nieść wsparcie i ulżyć cierpiącym. A dzieci bardzo chętnie się w to włączają”.

Opiekunami zespołu są Sylwia Czul i Marcin Jandulski. Jaką wychowawczą rolę odgrywają takie koncerty potwierdziła Ewelina – jedna z uczestniczek zespołu „Góralskie Nutki”, grająca na skrzypcach, stwierdzając: „Przyjechaliśmy do Hospicjum św. Jana Pawła II, aby przez występ dla chorych i ich rodzin oraz całemu personelowi dać chwile radości. I bardzo cieszymy się z tego, widząc na ich twarzach wzruszenie i uśmiech. To było piękne!”. A jeden z pacjentów pan Jan,  słuchający występu uczniów z Pewli Wielkiej,  powiedział po koncercie, że „zaraz mu się lepiej zrobiło, tak lekko i wesoło”.

Do Hospicjum im św. Jana Pawła II, zespół „Góralskie Nutki” został zaproszony przez Ewę Żak – radną Sejmiku Województwa Śląskiego, honorowego członka Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego, która jest związana od 20 lat ze Służbą Zdrowia. Obecnie starając się o następną kadencję w Sejmiku deklaruje, że będzie dbać m.in. o poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego regionu, starać się o finanse , sprzęt dla szpitali oraz Hospicjum i pracować dla dobra ludzi w naszym regionie.

Podczas koncertu dla chorych onkologicznie w Hospicjum obecny był również Przemysław Drabek – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej, który serdecznie podziękował  członkom zespołu i ich opiekunom za  piękny, szlachetny gest i zachęcał do dalszych działań na rzecz ludzi cierpiących, potrzebujących. „Wspieram  wszelkie akcje niosące pomoc  dla  Hospicjum” – dodał, „bo Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne, które  prowadzi Hospicjum im. św. Jana Pawła II, działa w oparciu o ludzi dobrej woli i ich działalność charytatywną polegającą na organizowaniu akcji wspomagających pozyskanie  źródeł finansowania Hospicjum”.

Za to wzruszające spotkanie, przynoszące ulgę i chwilę zapomnienia cierpiącym, podziękowała  Grażyna Chorąży – prezes SSH zapraszając gości na herbatkę i wspaniałe kanapki. Żegnając się, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Pewli Wielkiej, zapowiedziała kolejny występ zespołu „Góralskie Nutki” w Hospicjum z kolędami.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy