Zakończenie akcji „Pola Nadziei 2019” w USA

W kwietniu zakończyła się już III edycja programu „Pola Nadziei 2019” w USA zainicjowana przez Państwa Barbarę i Janusza Pieczuro, z której środki w wysokości 7 300 $ przekazane zostały na rzecz naszego Hospicjum im. św. Jana Pawła II.
Tegoroczne zbiórki odbyły się w trzech parafiach:
– Parafia Matki Bożej Pocieszenia – Nowy York, ks. Wiesław Strządała – 4 000 $
– Klasztor Ojców Salwatorianów – Verona, ks. Ludwik Kołodziej – 1 730 $
– Parafia św. Józefa – Hackensack, ks. Włodzimierz Łaś – 1 570 $