Podsumowanie XVIII akcji Pola Nadziei

20 czerwca 2022 roku podsumowano kolejną, XVIII edycję akcji „Pola Nadziei”. Uroczystość odbyła się w salwatoriańskiej parafii pw. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej. Udział w niej wzięli przedstawiciele 48 szkół z terenu gmin powiatu bielskiego, Czechowic-Dziedzic, Skoczowa, przedstawiciele duchowieństwa, urzędu miejskiego i starostwa powiatowego, kierownictwa Hospicjum, dyrekcji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w gminie Jasienica, wicestarosta powiatu bielskiego, przewodnicząca Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, członkowie Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego.

Uroczystość rozpoczęto nabożeństwem pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Gregera z udziałem ks. Piotra Schory SDS – kapelana hospicjum, oraz ks. Michała Pastuszki – proboszcza parafii, który przywitał  zebranych i zaprosił  do wspólnej modlitwy w intencji wszystkich chorych, cierpiących, służących im oraz darczyńców,  ogarniających całym sercem, to piękne dzieło jakim są Pola Nadziei-podkreślił duchowny.
Bp Piotr Greger wygłaszając Słowo Boże zaznaczył: „Jedynym sprawiedliwym, ale także miłosiernym, sędzią nas wszystkich jest Pan Bóg. On widzi wszelkie podejmowane dzieła, które mają na celu niesienie pomocy bliźnim. Widzi także wysiłki podjęte na rzecz dzieła hospicyjnego, za co pragnę Wam serdecznie podziękować. To jest bezcenny dar świadczący o Waszej trosce na rzecz ludzi przeżywających czas choroby nowotworowej. Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Katecheci, Kochani Uczniowie: dziękuję wam za pomoc najbardziej potrzebującym i za to, że kształtujecie postawę ludzi, dla których wyobraźnia miłosierdzia nie jest pustym hasłem. Czujecie odpowiedzialność za tych, którzy są naznaczeni szczególnym krzyżem bólu i cierpienia. Jest w was nieocenione pragnienie niesienia pomocy tym, którzy są w okresie choroby terminalnej”.

Wyniki programu „Pola Nadziei 2021/22” podsumowała prezes SSH Grażyna Chorąży, stwierdzając m.in.: „Podsumowujemy dzisiaj XVIII edycję ogólnopolskiego programu „Pola Nadziei”, którą prowadzimy od 2004 roku.  W jej ramach  zbierane są datki niezbędne do utrzymania hospicjów. Nasze Hospicjum potrzebuje na swoją działalność 4.5000,000, 00 zł. rocznie, przy czym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia pokrywa 60% kosztów utrzymania. Chorych na nowotwory z roku na rok przybywa, a opieka nad nimi jest trudna i wymaga wielu poświęceń. Rodzina pogrążona  w rozpaczy często nie potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji. W takich momentach hospicjum z oddanym i wykwalifikowanym personelem jest jedyną nadzieją na lepsze jutro.  
 
W akcji „Pola Nadziei” 2021/2022 pozyskaliśmy od szkół prawie 128 000,00 zł., co znacznie ułatwiło nam funkcjonowanie.  W tej akcji uczestniczyły również parafie salwatoriańskie ze Stanów Zjednoczonych, które tego roku przekazały nam 14.000,00 dolarów. Inicjatywa ta prowadzona jest w parafiach amerykańskich skupionych w okolicach Nowego Jorku dzięki zaangażowaniu pani Barbary Pieczuro, lekarki pochodzącej z Tarnowa, na stałe mieszkającej w Nowym Jorku.
Bez pomocy wielu darczyńców Hospicjum nie mogłoby funkcjonować.

Końcowym akcentem uroczystości było uhonorowanie szkól i placówek oświatowych pucharami oraz dyplomami. Prezes SSH powiedziała serdecznie podziękowała wszystkim za otrzymane wsparcie finansowe.