• Podsumowanie akcji „Pola Nadziei 2020” oraz inauguracja akcji „Pola Nadziei 2021”

  Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Ten wyjątkowy i niecodzienny czas spowodował duże zmiany w życiu każdego z nas oraz organizacji wielu wydarzeń.
  Z powodu pandemii, w czerwcu tego roku, nie odbyło się coroczne uroczyste podsumowanie akcji  „Pola Nadziei 2020” oraz inauguracja akcji „Pola Nadziei 2021” w kościele NMP Królowej Polski.
  W związku z powyższym, w dniu 19 października 2020 roku, zaprosiliśmy do naszego Hospicjum im. św. Jana Pawła II przedstawicieli szkół biorących udział akcji „Pola Nadziei”. Członkowie Zarządu Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego wręczyli im puchary i dyplomy za udział w akcji „Pola Nadziei 2020” oraz cebulki żonkili na rozpoczęcie akcji „Pola Nadziei 2021”.

 • Łóżka dla hospicjum od Fundacji LOTOS

  Wszystko rozpoczęło się od tego, gdy Andrzej Kamiński – senator RP ubiegłej kadencji Senatu – w stacjonarnym Hospicjum św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej miał swoją matkę. Spotkał się tu z wielką życzliwością i troskliwą opieką. Poznał w tym czasie problemy i potrzeby tej placówki – a była konieczność wymiany łóżek, aby dostosować je do wytycznych obowiązujących aktualnie w służbie zdrowia. Postanowił pomóc.

  Zainteresował tym Tadeusza Szkudlarskiego – prezesa zarządu spółki Lotos Terminale S.A. w Czechowicach Dziedzicach, któremu problematyka hospicyjna również nie była obca. Prośba Andrzeja Kamińskiego o wsparcie trafiła do dobrego człowieka, który potraktował ją poważnie. I w niedługim czasie do hospicjum trafiło 21 nowoczesnych łóżek, odpowiadających wszystkim standardom medycznym, sfinansowanych przez spółkę Lotos Terminale. Dzięki temu zakupowi hospicjum mogło wymienić wszystkie z posiadanych łóżek na nowoczesne i zgodne z wymogami.

  Oficjalne przekazanie tego sprzętu nastąpiło 26 lutego br. w Hospicjum św. Jana Pawła II. Na tę uroczystość przybył Tadeusz Szkudlarski z towarzyszącą mu Aleksandrą Rozmus – kierownikiem ds. Administracji i Komunikacji, Andrzej Kamiński – prezes zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz członkowie zarządu Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego m.in. z jego prezesem Grażyną Chorąży, kapelanem ks. Piotrem Schorą i dyrektorem hospicjum Urszulą Cichoń.
  Po zwyczajowym przecięci wstęgi, opasującej dwa nowe łózka, przez przedstawicieli sponsora, a także dyrektora hospicjum, goście mogli zobaczyć jak funkcjonuje placówka, usłyszeć jego krótką, bo 3 letnią historię działalności, poznać problemy z jakimi boryka się na co dzień.

  Wyposażenie, komfortowe warunki dla chorych w hospicjum wywarły mocne wrażenie na Tadeuszu Szkudlarskim. Podczas jego zwiedzania stwierdził – „Reprezentuję biznes, który powinien dzielić się swoimi zyskami, wspierając ważne potrzeby społeczne. I nasza firma to robi. Nie tylko m.in. w kulturze, ale także w innych obszarach, szczególnie dla ludzi starszych. A taka placówka może być potrzebna każdemu, którego spotka choroba onkologiczna. Jak zauważyłem – warunki jakie tutejsze hospicjum stwarza pacjentom, nawet w szpitalach klinicznych, uniwersyteckich, się nie zdarzają.
  To cieszy i także daje pewność, że nasza inwestycja, dobrze się przysłuży i poprawi samopoczucie chorym. Też miałem bliską osobę, którą trzeba było umieścić w hospicjum na Pomorzu. To doświadczenie uwrażliwiło mnie na takie wyzwania, do pomagania innym, bo każdy może takiej pomocy potrzebować.”

  Słowa wdzięczności za wsparcie przekazała gościom dyrektor hospicjum – Urszula Cichoń. Wyraziła również nadzieję na dalsze, częste kontakty z firmami, fundacjami, ludźmi dobrej woli wspierającymi tę działalność.

  Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

 • XXVIII Światowy Dzień Chorego

  Światowy Dzień Chorego obchodzony 11 lutego – dzień wspomnienia objawienia MB w Lourdes – ustanowił Jan Paweł II w 1993 r. W orędziu papież wówczas pisał m.in.: „Ma on pobudzać do działania wszystkich ludzi dobrej woli i być wezwaniem do niesienia choremu ulgi zarówno fizycznej jak duchowej”.

  W tegoroczną XXVIII edycję Światowego Dnia Chorego, pacjentów w Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, odwiedził ks. bp Piotr Greger. W kaplicy hospicjum pw. świętego papieża, ks. bp poprowadził Nabożeństwo Lourdzkie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w intencji wszystkich chorych, posługującego im personelu medycznego, wolontariuszy i wspólnot zakonnych, opiekujących się chorymi. W nabożeństwie  uczestniczyli m.in.: ks. Piotr Schora – kapelan hospicjum, Grażyna Chorąży – prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego oraz członkowie zarządu SSH, pacjenci i pracownicy hospicjum.

  W zaproszeniu do modlitwy ks. bp zawołał: „Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie ze wszystkimi chorobami, zranieniami, cierpieniami i każdym bólem. Ty wiesz, że chorują nie tylko nasze ciała, ale również serca. Twojego uzdrowienia potrzebuje całe nasze wnętrze poniżone przez grzech. Nie jesteśmy godni, aby stać przed Tobą, ale wierzymy, że jedno Twoje Słowo ma moc nas przemienić i uzdrowić.” Po litanii za chorych i  różańcu, ks. bp Piotr pobłogosławił wszystkich Przenajświętszym Sakramentem, polecając ich opiece MB Bolesnej.

  Na zakończenie w słowie  skierowanym do uczestników nabożeństwa ks. bp przywołał fragment Ewangelii, które jest mottem tegorocznego ŚDCh – „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.

  Po nabożeństwie obecni w kaplicy i pacjenci leżący w salach, otrzymali od bp Piotra pamiątkowe obrazki z fragmentem tekstu tegorocznego orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego.

  Stacjonarne Hospicjum im. św. Jana Pawła II działa od maja 2017 r i dysponuje 28 miejscami dla chorych onkologicznie. Z NFZ posiada dofinansowanie do 16 łóżek, a do reszty musi szukać środków we własnym zakresie. W tym celu m.in. zwraca się do wszystkich o odpis 1% z podatku, organizuje corocznie w szkołach akcje „Pola Nadziei”, kiermasze świąteczne oraz przeprowadza zbiórki pieniężne. Od czasu powstania hospicjum przyjęło ok. 450 chorych. Obecnie przebywa w nim 21 pacjentów.

  Od maja br., zgodnie z wymogami NFZ, przy hospicjum stacjonarnym, działa także domowe. Opiekujemy się chorymi w domach – wyjaśnia Grażyna Chorąży  i dodaje – mamy ich obecnie 11. Od początku zgłoszonych było 40 pacjentów. Dwa razy w tygodniu odwiedza ich pielęgniarka. Dwa razy w miesiącu – lub w zależności od potrzeb – chorych odwiedza także lekarz. W nagłych sytuacjach z hospicjum można się kontaktować przez całą dobę. Obserwujemy zainteresowanie tą działalnością z rejonów Żywca, Cieszyna, a nawet Kalwarii Zebrzydowskiej, ale w takim zakresie nie mamy środków do działania.

  Bardzo pomocne w naszej działalności hospicyjnej jest angażowanie się młodzieży szkolnej, która odwiedza nas z różnymi koncertami czy imprezami. Dzięki nim, nasze hospicjum, dla pacjentów może stać się domem.

  Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

 • Kolędowanie i jasełka 2019/2020

  Okres Świąt Bożego Narodzenia, to czas szczególny, pełny ciepła i radości. Z tej okazji dzieci z bielskich szkół – SP nr 1 i SP nr 29 – postanowiły odwiedzić nasze hospicjum i ucieszyć przebywających u nas pacjentów śpiewaniem kolęd oraz przedstawieniem jasełkowym. Po występach, dzieci i ich opiekunowie przełamali się z wszystkimi opłatkiem.

 • Pieśni patriotyczne

  Jesienią nasze hospicjum odwiedził Chór Akademii Seniora oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z Bielska-Białej.
  W związku z tegorocznymi obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości, umilili czas naszym pacjentom śpiewając przepiękne pieśni patriotyczne.

 • Ruszyła IV edycja programu „Pola Nadziei” w USA

  Kilka dni temu rozpoczęła się IV edycja programu „Pola Nadziei” w Stanach Zjednoczonych, której inicjatorami są Państwo Barbara i Janusz Pieczuro. Już po raz kolejny, przy współpracy z polskimi księżmi, zorganizowali w kilku parafiach sadzenie cebulek żonkilowych. Wiosną, gdy żonkile zakwitną, będą je rozdawać parafianom podczas zbiórki pieniędzy na nasze Hospicjum im. św. Jana Pawła II.

 • Chór Akademii Seniora

  Dnia 21 października w naszym hospicjum zawitał chór Akademii Seniora. Odśpiewał piękne pieśni przeplatane czytaniem poezji i umilił czas naszym pacjentom.
  Serdecznie dziękujemy im za ten dar serca.

 • Inauguracja XVI edycji programu „Pola Nadziei”

  Ogólnopolska akcja, jesiennego sadzenia cebulek żonkili – światowego symbolu nadziei – ma na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. Wiosną, kiedy na utworzonych „Polach Nadziei” zakwitną żółte kwiaty, będą one rozdawane w ulicznych kwestach. Pozyskiwane w ten sposób fundusze pomogą, w zaspakajaniu potrzeb, podopiecznym hospicjum. Żonkilowa kampania jest również ważnym programem edukacyjnym, wychowującym pokolenia młodych ludzi, których uczy zrozumienia, wrażliwości na potrzeby bliźnich i postaw prospołecznych.

  Inauguracja XVI edycji „Pól Nadziei” wspierających Hospicjum Jana Pawła II w Bielsku -Białej odbyła się 7 października 2019 w kościele Salwatorianów NMP Królowej Polski. Uroczystość rozpoczęła się od ekumenicznej modlitwy, którą poprowadził ks. bp Piotr Greger. Udział w niej wzięli też ks. Józef Figiel SDS – prowincjał polskich Salwatorianów, ks. Piotr Schora SDS – kapelan Hospicjum im. św. Jana Pawła II oraz ks. Paweł Krężołek SDS – superior domu zakonnego    Salwatorianów. Na  nabożeństwo to przybyli: biskup senior Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Paweł Anweiler, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele organizacji i instytucji miejskich.

  W homilii ks. biskup Piotr, nawiązując do czytania o miłosiernym Samarytaninie, przyrównał jego postawę bezinteresownej opieki nad poszkodowaną osobą do działań podejmowanych dziś, w ośrodkach hospicyjnych. Kapłan szczególnie mocno zaakcentował główne przesłanie tej przypowieści, będące wezwaniem do okazywania miłosierdzia ludziom, znajdującym się w potrzebie. Wyjaśniając to stwierdził: „Samarytanin, bardziej miłosierny od kapłana i lewity, dołożył wszelkich starań, by nieszczęśliwemu człowiekowi – bez jego winy, okazać pełne zrozumienie, podejmując dzieło miłosierdzia. Wszyscy mamy być miłosierni, wobec swoich bliźnich, na tym polega fundament nauczania Jezusa Chrystusa oraz fenomen Ewangelii. Bliźnim jest się wówczas, kiedy okazujmy pomoc kosztem własnej wygody, poświęcenia czasu i dzielenia się swoim mieniem. Niech to przesłanie dzisiejszej przypowieści uwrażliwi nasze serca, na budowanie takich postaw, by drugiemu człowiekowi ofiarować dar modlitwy oraz móc okazać wobec niego postawę samarytańską”.

  Po części modlitewnej, informację o działalności stacjonarnego Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  przedstawiła Grażyna Chorąży – prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego. Zaznaczyła, że hospicjum rozpoczęło już czwarty rok działalności i przyjęło w tym czasie 404 pacjentów. Dodała, że placówka posiadając 28 łóżek dla chorych, którzy nie ponoszą kosztów za swój pobyt, jest dofinansowywana z NFZ tylko dla 16 miejsc. Dlatego jej działalność możliwa jest dzięki wsparciu ludzi dobrej woli. Tym bardziej, że od 1 października nowe wymogi NFZ wymusiły zwiększenie zatrudnienia o nowe stanowisko – opiekun medyczny. Pani prezes skierowała też, pod adresem młodzieży szkolnej i nauczycieli podziękowania za dotychczasową, szlachetną pomoc, dla hospicjum oraz życzenie o dalsze zaangażowanie.  Równocześnie  skierowała do nich prośbę o umilenie pobytu pacjentom w hospicjum, poprzez występy artystyczne, na które czekają.

  Do programu „Pola Nadziei 2020” w br. zgłosiło się 60 szkół z Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego. Na zakończenie inauguracyjnego nabożeństwa delegacje szkół otrzymały cebulki żonkili, aby zasadzić je przy swoich szkołach. Gdy zakwitną, będą wykorzystywane podczas kwest, na rzecz stacjonarnego hospicjum.
  Zaproszeni goście mogli posadzić cebulki żonkili  na hospicyjnej rabatce „Pola Nadziei”.

  Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

 • Koncert chóru szkoły ZCBM

  W dniu 27 września do naszego hospicjum im. św. Jana Pawła II zawitał chór ze szkoły Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej, składający się z 21 śpiewaków i muzyków. Zaprezentował on naszym podopiecznym i personelowi cudowny koncert pieśni uwielbienia i GOSPEL, który na długo pozostanie w naszych sercach i pamięci.

   

 • Uczestnicy X „Rajdu dla hospicjów” w Hospicjum im. św. Jana Pawła II

  Wszystko zaczęło się od babci Aliny, która w 2009 r zachorowała na raka i dzięki pomocy Domowego Hospicjum Św. Kamila w Bielsku-Białej mogła spędzić ostanie dni swojego życia w domu, pod opieką doświadczonych opiekunów. W efekcie tych pozytywnych doświadczeń, jako dar serca, jej najbliżsi założyli Fundację Babci Aliny, która została zarejestrowana w 2009r. w Anglii, a następnie w 2011r. w Polsce. Fundacja ta charytatywnie pomaga ponad 50 domowym i stacjonarnym hospicjom w Polsce, szukając m.in. sponsorów, zbierając darowizny w kraju i za granicą. Wśród nich wspierane przez nią, od kilku lat, są dwa bielskie hospicja: Domowe im. św. Kamila i Stacjonarne im. św. Jana Pawła II.

  Udzielanie pomocy hospicjom stało się pasją wielu instytucji, zachęcanych przez Fundację, stwarzając przez to coraz lepsze i profesjonalne warunki dla pacjentów. Ta bezinteresowna pomoc najbardziej potrzebującym, nieuleczalnie chorym znajdujących się pod opieką hospicjów jest piękną ludzką postawą opartą na prawdziwej miłości. Jedną z inicjatyw Fundacji Babci Aliny jest rajd rowerowy, który odbywa się każdego roku. Uczestnicy rajdu, mimo że większość żyje poza granicami naszego kraju, odwiedzają polskie hospicja promując ideę hospicyjną, wspierają je darami, najczęściej w postaci sprzętu medycznego, środków opatrunkowych i lekarstw. W przeciągu 10-ciu edycji rajdu zakupiono ich za ok. 100.000 zł.

  Tegoroczny rajd to już dziesiąty. Odbył się w dniach od 30 czerwca do 6 lipca br. i prowadził z Wiednia przez Węgry, Słowację do Krakowa. Wzięło w nim udział ponad 20 osób z Anglii, Kanady, USA i Polski, pokonując trasę ok. 880 km. Po drodze uczestnicy rajdu zawitali do Bielska Białej, aby wziąć udział w przekazaniu darów Fundacji Babci Aliny.

  Stacjonarne Hospicjum im. św. Jana Pawła II przy ul. Zdrojowej 10 otrzymało 3 łóżka z elektrycznym sterowaniem. Łóżka czekały ustawione przed hospicjum, skąd po przecięciu wstęg przez Janusza Holendra – syna Aliny i prezesa fundacji, jego córki Ewę oraz Anitę, powędrowały do sal hospicyjnych. Uczestnicy rajdu mogli również obejrzeć bielskie hospicjum: odwiedzić chorych w salach, poznać wyposażenie, a także kaplicę im. św. Jana Pawła II.

  Za ten dar uczestnikom rajdu rowerowego, podziękowała Grażyna Chorąży – prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego. Jak zauważyła – hospicjum czeka wymiana wszystkich łóżek, aby dostosować się do nowych wymogów. Dlatego uzyskany dar jest istotnym warunkiem poprawy warunków opieki nad pacjentami. Obecność w hospicjum, bezpośredni kontakt z pacjentami na każdym wywiera mocne wrażenie, a także umacnia przekonanie o celowości i potrzebie pomocy. Bogu dzięki wszystkim, którzy o tym pamiętają.

  Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy