• 2017

  Hasłem XIII edycji „Pól Nadziei” zorganizowanej przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne były słowa „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”.  Podsumowująca Gala odbyła się 14 czerwca br. w kościele Salwatorianów p.w. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej.

  Wśród zaproszonych gości byli  m.in. parlamentarzyści – Grzegorz Puda, Stanisław Pieta, w imieniu posła Stanisława Szweda, dyrektor jego biura poselskiego Maksymilian Pryga, przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem miasta Jackiem Krywultem, duchowni kościoła rzymsko-katolickiego z bp Piotrem Gregerem, bp seniorem Pawłem Anweilerem oraz ks. radcą Waldemarem Szajthauerem z kościoła ewangelicko-augsburskiego, przedstawiciele samorządu lekarskiego, przedstawiciele uczniów i nauczycieli 85 szkół Bielska-Białej i sąsiednich powiatów. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem ekumenicznym pod przewodnictwem bp Piotra Gregera. W liturgii uczestniczyli również ks. radca Waldemar Szajthauer, ks. Michał Pastuszka SDS – proboszcz parafii pw NMPKP oraz ks. Piotr Schora SDS – kapelan SSH. Wyjaśniając, że akcja Pól nadziei została zainicjowana w Szkocji bp Piotr podkreślił jej znaczenie: „Wszystkie działania podejmowane przez ludzi dla ludzi, przez zdrowych na rzecz chorych jest podyktowana tym, jak sama nazwa hospicjum mówi, abyśmy nieśli słowo pociechy i budzili poczucie nadziei. To zadanie z pewnością do łatwych nie należy. Pole wskazuje na rzeczywistość, którą trzeba właściwie zagospodarować. Można dane pole przysposobić tak, że będzie przynosiło fantastyczne owoce, ale można to samo pole zniszczyć, zaprzepaścić, sponiewierać, nie wykorzystując nadarzającej się szansy i okazji. Problem leży w człowieku, od niego to zależy, od jego zrozumienia sytuacji, zaangażowania, chęci poświęcenia swojego czasu, kwalifikacji, zdobytych umiejętności, aby kwestia oczekiwanych owoców pola była jedną ze spraw priorytetowych.” I dalej stwierdził: „Temu między innymi służą organizowane co roku akcje Pola Nadziei. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w tegoroczną XIII edycję. Cieszy fakt, że z roku na rok tak mocno angażują się środowiska szkolne, gdzie nauczyciele i uczniowie czują potrzebę wspierania dzieła hospicyjnego. Zebrane środki materialne pozwolą z pewnością podjąć zadania związane z działalnością bielskiego hospicjum.”
  Z kolei ks. Radca Waldemar Szajthauer w swoim przemówieniu oparł się o słowa, które zapisał Apostoł Paweł w I Liście do Koryntian w 13 wierszu 13 rozdz. „Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Mówiąc może górnolotnie, należałoby powiedzieć, że Pola Nadziei po raz kolejny zakwitły. Wydały owoc w tej pięknej barwie żółtych żonkili, w kolorze, który pewnie nam wszystkim niesie nadzieję. By jednak jakiekolwiek pole uprawiane przez człowieka wydało owoc, trzeba zwrócić się w stronę człowieka.”  Kończąc podkreślił: Jestem przekonany, że nie byłoby tu was drodzy, gdyby nie było uprawiane pole waszych serc prawdą Bożego Słowa, mocą Ducha Świętego, bo wasze serca sprawiają, że płoną tymi wspaniałymi cnotami chrześcijańskimi wiarą nadzieją i miłością, aby Pola Nadziei pięknie kwitły, a podopieczni z waszej miłości mogli czerpać dla siebie. Niech ten owoc wydaje ludzkie serce każdego dnia na nowo, a ci którzy pomocy potrzebują niech dziękują za was i za wszystko to, co dla nich czynicie w duchu miłości, niosąc nadzieję. Bogu niech będą dzięki!”

  Po udzielonym przez bp Piotra błogosławieństwie, prezes SSH Grażyna Chorąży zapoznała zebranych   z działalnością stacjonarnego  Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz poinformowała o wynikach XIII edycji Pól Nadziei. „Próba utworzenia stacjonarnego hospicjum jak wyjaśniła, to była odpowiedź na potrzeby naszego miasta oraz Diecezji Bielsko-Żywieckiej, gdyż bardzo dużo osób, kiedy przychodzi ich ostatni etap życia, nie ma – z różnych przyczyn, opieki i pomocy w godnym i bezbolesnym odejściu. Wierzyliśmy w to, że taka placówka zapewni ludziom chorym właściwą opiekę.” Po wielu staraniach i akcjach zarejestrowano  Hospicjum w Urzędzie Wojewódzkim 24 września 2016 r. Podjęto wówczas decyzję o uruchomieniu 15 łóżek na własny koszt. „Dzięki niesamowitym staraniom pana wiceministra Stanisława Szweda, NFZ dał się przekonać, że prowadzenie tak potrzebnej placówki  nie można zrzucić na barki ludzi, którzy już i tak wiele poczynili starań, aby ją wybudować i wyposażyć zgodnie z wymogami NFZ. Starania związane z ogłoszeniem konkursu podjęła również Pani Ewa Żak radna Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Poseł Grzegorz Puda. Po wielomiesięcznych staraniach nasze Stowarzyszenie otrzymało zapewnienie dofinansowania do 16 łóżek i w tym momencie uruchomiliśmy drugą kondygnację budynku. Pierwsze dofinansowanie z NFZ mamy otrzymać teraz w czerwcu. Jednak cały czas będziemy uzależnieni od ludzi dobrej woli i wielkiego serca, gdyż utrzymanie Hospicjum to tak naprawdę są niewyobrażalne dla nas środki.  Obecnie Hospicjum przygotowane jest do przyjęcia 28 pacjentów  a na oddziale przebywa ich 24 . Od października ubiegłego roku do maja br. SSH poniosło koszty utrzymania Hospicjum w kwocie 1,2 mln. zł.  W XIII edycji programu „Pola Nadziei”, do którego zgłosiło się 85 szkół, pozyskaliśmy kwotę 233 415,25 zł. , która pokryła prawie 20% naszych wydatków związanych z utrzymaniem Hospicjum w okresie od października 2106 do maja 2017. Uczniowie w ramach realizacji wszystkich 13 edycji programu wpłacili na konto Stowarzyszenia 2 196 972,20 zł. przeprowadzając wiele akcji na ten cel jak: jasełka, kiermasze prac uczniów, ciast, kwesty w supermarketach, pod kościołami rzymsko-katolickimi i ewangelicko-augsburskimi, pikniki rodzinne itp.  Z tego miejsca gorąco dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w tą akcję. Staramy się, aby nasze Hospicjum zapewniło terminalnie chorym niezbędną opiekę lekarską, usługi pielęgniarskie, rehabilitację przy łóżkową, pomoc wolontariuszy oraz wsparcie psychologiczne i duchowe dla chorego i jego rodziny.  Pomoc, którą otrzymujemy od Was kochani uczniowie i nauczyciele była i jest dla nas bezcenna. Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy podali nam pomocną dłoń, tym którzy podtrzymywali nas na duchu, wspierali, pocieszali w często bardzo trudnych chwilach, wspierali nas dobrym słowem. Pomagaliście, pomagacie i wiem, że bez Was będzie nam bardzo trudno, będziemy nadal liczyć na Waszą pomoc.”

  Za szczególne zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym SSH przyznało tytuły honorowych członków: Małgorzacie Szwed – przewodniczącej Beskidzkiej Izby Pielęgniarek i Położnych, dr Agnieszce Gorgoń-Komor – prezes zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Grzegorzowi Nowickiemu – właścicielowi restauracji „Lunita” zapewniającej posiłki dla podopiecznych Hospicjum, oraz Urszuli Zgóralskiej i Helenie Dyduch, za wieloletnią pracę związaną z pozyskiwaniem  1% podatku na rzecz SSH. Potwierdzające dyplomy nadania tytułu wręczył wyróżnionym ks. Piotr Schora SDS. Podziękowano i wręczono dyplomy wraz z okolicznościowymi pucharami uczniom poszczególnych szkół, wyróżniających się w zdobywaniu finansów na rzecz Hospicjum.

  Dla zaproszonych gości przygotowano poczęstunek w Hospicjum im. św. Jana Pawła II.

  Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

 • 2016

  W czerwcu Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne w Bielsku-Białej zakończyło 12. edycję programu edukacyjnego „Pola Nadziei”. W tym roku szkolnym wzięło w nim udział ponad 80 szkół z Bielska-Białej, Żywca, Czechowic-Dziedzic oraz z miejscowości w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim , a także Przedszkole Świętej Rodziny w Bielsku-Białej.

  Szkoły podejmowały różnorodne inicjatywy na rzecz pozyskania środków na wyposażenie stacjonarnego hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, organizując m.in. koncerty, przedstawienia, kiermasze, sprzedaż ciast i ozdób własnej roboty, i wiele innych, a także kwestując w sklepach i w kościołach. Łącznie uczniowie pozyskali 227 tys. złotych.

  – Dotychczas na budowę i wyposażenie hospicjum stacjonarnego w Bielsku-Białej wydano 10 mln zł. Z tego  1 964 000 zł to zasługa szkół uczestniczących w dwunastu edycjach Pól Nadziei – podkreśliła Grażyna Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego podczas uroczystości wręczenia uczniom i nauczycielom pamiątkowych pucharów, dyplomów i podziękowań.

  Podsumowanie „Pól Nadziei 2016” było również okazją do wręczenia dyplomów Honorowego Członka Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego za szczególną pomoc dla hospicjum. Otrzymały je: Lucyna Grabowska-Górecka – organizatorka Pokazu Mody Ludzi Wielkiego Serca, z którego część dochodu przekazano hospicjum;  dr Jolanta Klemens – inicjatorka i organizatorka aukcji i loterii na rzecz hospicjum podczas konferencji medycznej w Bielsku-Białej oraz Barbara Dudek – prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Bielsku-Białej za współpracę w organizacji kwest na rzecz hospicjum.

 • 2013

  Podsumowanie 9. edycji „Pól Nadziei” to przypomnienie, że wielkim marzeniem Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego jest, aby we wszystkich szkołach „Pola Nadziei” miały swoich przyjaciół i ogrody rozkwitające pięknymi żonkilami.

  Dotychczas Stowarzyszenie wydało na budowę ponad 5, 5 mln złotych. Zakończyły się prace związane z wykonaniem tynków wewnętrznych, obudowy z płyt gipsowo-kartonowych i izolacji dachu, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektrycznej. Jest gotowa nowoczesna kotłownia dzięki życzliwości Przedsiębiorstwa „Therma”. Przystępujemy do wykonania ogrzewania podłogowego i ocieplenia budynku.

  Dzięki uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół konto budowy hospicjum, w trakcie realizacji programu „Pola Nadziei 2013” wzbogaciło się o 211 tys. złotych. Dziękujemy!

 • 2011

  Blisko 174 tys. zł  zebrały szkoły z powiatu bielskiego, Bielska-Białej, Skoczowa i Żywca na budowę hospicjum im. Jana Pawła II w stolicy Podbeskidzia. W ciągu siedmiu lat prowadzenia w regionie bielskim akcji „Pola Nadziei” szkoły przekazały 800 tys. zł. W roku szkolnym 2010/2011 najwięcej uzbierało Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich  w Bielsku-Hałcnowie. Najaktywniejsze szkoły otrzymały nagrody, a wszystkie – podziękowania.

  Uroczyste podsumowanie Pól Nadziei 2011 w Bielsku-Białej ( 3 czerwca) rozpoczęła msza św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Potem w towarzystwie orkiestry Bielskiego Centrum Kultury 700-osobowy pochód przeszedł  na Plac Ratuszowy. Witając zebranych prezydent miasta, Jacek Krywult podkreślał, że szkół zaangażowanych w ruch hospicyjny może być jeszcze więcej i grono uczestników podobnego spotkania za rok, może się powiększyć.

  Biskup Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, ks. Paweł Anweiler  nawiązał do listu św. Pawła, w którym apostoł zachęca do bezustannej modlitwy, bo z niej wyrasta radość nadziei.  Życzę wam tej wytrwałej modlitwy przy kolejnych akcjach – zwrócił się do zgromadzonych.  O nadziei, której powinniśmy być świadkami wspomniał także przedstawiciel  biskupa diecezji bielsko-żywieckiej.

  Mam nadzieję, że dzięki takiej akcji  jak Pola Nadziei wy młodzi będziecie się umieli w przyszłości zorganizować żeby skutecznie pomagać  innym. Hospicjum, które wspólnie  budujemy ma być domem gdzie będzie się łagodzić cierpienie psychiczne i duchowe chorego, otaczać opieką jego rodzinę –  wyjaśniała  Grażyna Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego. Szkoły to nasi sojusznicy. Bez nich, bez wparcia miasta i wielu ludzi dobrej woli budowa nie postępowałaby naprzód –  dodała G. Chorąży.

  W  7 edycji akcji szkoły zebrały o 27 tys. więcej niż poprzednim razem. Z bilsko 174 tys. złotych 45 tys. uzbierano  podczas kwestowania w sklepach. Dziewięć szkół, z 88 zaangażowanych w Pola Nadziei 2011, , kwestowało pod kościołami. Pozostałe formy aktywności placówek to różnego rodzaju kiermasze szkolne, sprzedaż domowych wypieków, własnoręcznie wykonanych drobiazgów lub, na przykład obrazów przekazanych od uznanych artystów.

  Budowa bielskiego hospicjum zmierza do końca. Ośrodek utworzą dwa budynki: zmodernizowana willa i nowo wybudowany pawilon szpitalny. Wszystkie środki na inwestycję gromadzone są dzięki pracy wolontariuszy. Podczas uroczystości na zakończenie Pól Nadziei 2011 tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Salwatoriańskiego otrzymała dziennikarka Polskiego Radia w Katowicach – Beata Zamlewska-Pałyga, przedsiębiorcy – Ewa i Mariusz Piazza oraz informatyk Wiesław Moś.

 • 2010

  Po raz szósty Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne zainicjowało realizację programu „Pola Nadziei” dla szkół wszystkich typów. Tym razem do akcji zgłosiło się 77 szkół z Bielska-Białej – 38, powiatu bielskiego – 23, Żywca – 9, powiatu cieszyńskiego -5, Kęt – 1 i Andrychowa -1. Uroczysta inauguracja programu miała miejsce 22 października w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej.

  Inaugurację rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne celebrowane przez ks. Jacka Wawrzyniaka, Jego Ekscelencję Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Pawła Anweilera, Konsultora Zakonu Księży Salwatorianów ks. Romana Słupka.

  Po nabożeństwie uczniowie Gimnazjum Nr 14 z Bielska-Białej odśpiewali hymn Pól Nadziei, do którego słowa ułożyła uczennica tego gimnazjum, muzykę napisał Tadeusz Krok. W części oficjalnej głos zabrał Prezydent Bielska-Białej – Jacek Krywult, jego Ekscelencja ks. Biskup Paweł Anweiler, Konsultor Księży Salwatorianów ks. Roman Słupek, ks. dr Marek Studenski. List w imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty odczytał wicekurator Tadeusz Żesławski oraz prezes Stowarzyszenia Grażyna Chorąży.

  Oficjalnego otwarcia programu dokonał Prezydent Jacek Krywult. Podczas uroczystości wręczono tytuły Członka Honorowego Stowarzyszenia Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Pawłowi Anweilerowi, Śląskiemu Kuratorowi Oświaty Stanisławowi Faberowi oraz Dyrektorowi Wydziału Katechetycznego Kurii Bielsko-Żywieckiej ks. dr. Markowi Studenckiemu.

  Uroczystość uświetnił zespół ekumeniczny kościoła ewangelicko-augsburskiego działający przy parafii Zbawiciela w Bielsku-Białej „Luter Park” prowadzony przez ks. Krzysztofa Cienciałę. Szkołom realizującym program Zarząd Stowarzyszenia wręczył symbolicznie cebulki żonkili, które na wiosnę zakwitną na szkolnych rabatach.

  Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście zasadzili cebulki żonkili na rabacie przy kościele NMP Królowej Polski.

 • 2009

  W Dzień Dziecka – 1 czerwca w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste podsumowanie 5. edycji programu Pola Nadziei  organizowanego przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne działające przy parafii NMP Królowej Polski. Jak co roku uroczystość zgromadziła m.in. przedstawicieli władz miasta z p. Jackiem Krywultem, prezydentem miasta Bielska-Białej, władze oświatowe, dyrektorów szkół, nauczycieli, młodzież i dzieci oraz duchowieństwo.

  Do tegorocznej akcji włączyło się i realizowało program 76 szkół z miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego (gmina Jasienica, Kozy, Wilkowice, Wilamowice, Buczkowice, Bestwina, Porąbka), Skoczów i Żywiec oraz z gminy Czechowice-Dziedzice.

  Obchody zakończenia tegorocznej edycji rozpoczęły się Mszą w. w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bogusław Loska SDS – wikariusz prowincjalny salwatorianów. Po Eucharystii, w której wzięło udział ponad 800 uczniów wraz z opiekunami, dokonano podsumowania programu Pola Nadziei 2009, wręczono nagrody, dyplomy i podziękowania oraz przyznano tytuły Honorowego Członka Stowarzyszenia. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Wesołe nutki” z Pogórza pod kierunkiem p. Barbary Grubej oraz chóru z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy pod kierunkiem dr Jana Borowskiego.

  Dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli swoje działania promujące ruch hospicyjny rozpoczęli od jesiennego sadzenia żonkili – symbolu nadziei. W szkołach organizowane były aukcje, konkursy plastyczne i literackie, festyny szkolne, apele, spotkania z ks. Grzegorzem Jabłonką – duszpasterzem Hospicjum w. Kamila, kwesty przy parafiach oraz kwesty publiczne w sklepach sieci Sawia w Bielsku-Białej, Skoczowie i Żywcu.

  W akcję organizowaną po raz piąty w Bielsku-Białej przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne mocno zaangażowany był ks. Grzegorz Jabłonka – duszpasterz Hospicjum w. Kamila. Pola Nadziei przypominają o ludziach cierpiących, którzy czekają na naszą pomoc i opiekę. Zwracamy uwagę młodzieży na trudny temat umierania i śmierci, ale także potrzebę włączenia się w wolontariat – tłumaczył ks. Grzegorz, który przez kilka miesięcy jeździł do uczniów z 25 szkół z wykładami.

  Dzięki takiej działaności uczniów pod kierunkiem nauczycieli i dyrektorów szkół na konto budowy stacjonarnego hospicjum wpłynęło 147 tys. zł.

  Dziękujemy!

 • 2008

  Szóstego czerwca w Bielsku-Białej na Placu Ratuszowym odbyło się podsumowanie akcji „Pola Nadziei” 2007/2008. W programie uczestniczyły 74 szkoły wszystkich typów z Bielska-Białej i powiatu bielskiego, szkoły z gminy i miasta Skoczowa. Po raz pierwszy w akcję zbierania funduszy na uruchomienie stacjonarnego hospicjum włączyli się uczniowie i nauczyciele z sześciu żywieckich szkół. Jesienią ubiegłego roku dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli rozpoczęły działania promujące ruch hospicyjny, sadząc żonkile. W szkołach organizowano festyny, aukcje, konkursy plastyczne i literackie. Przeprowadzono także kwesty przy parafiach katolickich i ewangelicko-augsburskich, kwesty publiczne w sklepach sieci „Savia” w Bielsku-Białej, w Skoczowie i Żywcu, w sieci „Albert” w Bielsku-Białej.
  Dzięki tym działaniom na konto budowy hospicjum wpłynęło 136 246,97 zł.
  Dziękujemy!

  Za realizacje programu „Pola Nadziei” nagrodzono:

  Gimnazjum Nr 6 w Bielsku-Białej
  Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
  Zespół Szkół Nr 1 w Skoczowie
  V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
  Zespół Szkół Nr 3 w Skoczowie
  IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Bielsku-Białej
  Szkoła Podstawowa Nr3 w Skoczowie
  Zespół Szkół Nr5 w Pogórzu
  Gimnazjum Nr10 w Bielsku-Białej
  Zespół Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej
  Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej Śląskiej
  Szkoła Podstawowa w Świętoszówce
  Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
  Zespół Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej
  Zespół Szkolno Przedszkolny w Grodzcu Śląskim
  Gimnazjum w Mazańcowicach
  Gimnazjum w Rudzicy
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy
  Gimnazjum Nr2 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku-Białej
  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rybarzowicach
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu
  Gimnazjum w Jasienicy
  Zespół Szkół w Kobiernicach
  Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłoci w Bielsku-Białej
  Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Godziszce
  Gimnazjum Nr1 w Bielsku-Białej
  Szkoła Podstawowa Nr6 Integracyjna w Bielsku-Białej
  Szkoła Podstawowa Nr13 w Bielsku-Białej
  Zespół Szkół dla Dzieci Niesłyszących
  Szkoła Podstawowa Nr32 w Bielsku-Białej

 • 2007

  Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne po raz trzeci włączyło się do ogólnopolskiego programu „Pola Nadziei”, którego organizatorem w Polsce jest hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Głównym celem stowarzyszenia jest budowa stacjonarnego hospicjum przy parafii NMP Królowej Polski, przy której od 15 lat działa hospicjum domowe prowadzone przez panią doktor Annę Byrczek.
  Odbiorcami programu są uczniowie wszystkich typów szkół w Bielsku-Białej i w powiecie bielskim oraz szkoły podstawowe i gimnazja miasta i gminy Skoczów. Na apel w roku szkolnym 2006-2007 odpowiedziało 80 szkół z Bielska-Białej, Skoczowa, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Buczkowic, Porąbki, Wilamowic, Wilkowic i Bystrej.
  Uczniowie pod opieką nauczycieli swoje działania promujące ruch hospicyjny rozpoczęli od jesiennego sadzenia żonkili – międzynarodowego symbolu nadziei. W szkołach organizowane były aukcje, konkursy plastyczne i literackie, festyny szkolne, apele, kwesty przy parafiach ewangelickich i katolickich oraz w sklepach sieci „Sawia” w Bielsku-Białej i Skoczowie.
  Wiele szkół skorzystało z doświadczenia ks. Grzegorza Jabłonki – duszpasterza Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej i nauczyciela religii, który przeprowadził w 35 szkołach prelekcje na temat opieki nad terminalnie chorymi. Poświęcił na to 70 godzin swojego wolnego czasu, za co Stowarzyszenie Księdzu serdecznie dziękuje.
  Dzięki działalności uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół na konto budowy stacjonarnego hospicjum wpłynęło 111.462, 09 złotych.
  Dziękujemy!

 • 2006

  „Pola Nadziei” są programem, który powstał 50 lat temu w Szkocji. Ideą założycielki Marii Curie Cancer było pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów, a także edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. Motywem programu jest żonkil – symbol nadziei. W Polsce program zainicjowało Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. W Bielsku-Białej „Pola Nadziei” od 2006 roku prowadzi Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne.