Inauguracja XVI edycji programu „Pola Nadziei”

Ogólnopolska akcja, jesiennego sadzenia cebulek żonkili – światowego symbolu nadziei – ma na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. Wiosną, kiedy na utworzonych „Polach Nadziei” zakwitną żółte kwiaty, będą one rozdawane w ulicznych kwestach. Pozyskiwane w ten sposób fundusze pomogą, w zaspakajaniu potrzeb, podopiecznym hospicjum. Żonkilowa kampania jest również ważnym programem edukacyjnym, wychowującym pokolenia młodych ludzi, których uczy zrozumienia, wrażliwości na potrzeby bliźnich i postaw prospołecznych.

Inauguracja XVI edycji „Pól Nadziei” wspierających Hospicjum Jana Pawła II w Bielsku -Białej odbyła się 7 października 2019 w kościele Salwatorianów NMP Królowej Polski. Uroczystość rozpoczęła się od ekumenicznej modlitwy, którą poprowadził ks. bp Piotr Greger. Udział w niej wzięli też ks. Józef Figiel SDS – prowincjał polskich Salwatorianów, ks. Piotr Schora SDS – kapelan Hospicjum im. św. Jana Pawła II oraz ks. Paweł Krężołek SDS – superior domu zakonnego    Salwatorianów. Na  nabożeństwo to przybyli: biskup senior Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Paweł Anweiler, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele organizacji i instytucji miejskich.

W homilii ks. biskup Piotr, nawiązując do czytania o miłosiernym Samarytaninie, przyrównał jego postawę bezinteresownej opieki nad poszkodowaną osobą do działań podejmowanych dziś, w ośrodkach hospicyjnych. Kapłan szczególnie mocno zaakcentował główne przesłanie tej przypowieści, będące wezwaniem do okazywania miłosierdzia ludziom, znajdującym się w potrzebie. Wyjaśniając to stwierdził: „Samarytanin, bardziej miłosierny od kapłana i lewity, dołożył wszelkich starań, by nieszczęśliwemu człowiekowi – bez jego winy, okazać pełne zrozumienie, podejmując dzieło miłosierdzia. Wszyscy mamy być miłosierni, wobec swoich bliźnich, na tym polega fundament nauczania Jezusa Chrystusa oraz fenomen Ewangelii. Bliźnim jest się wówczas, kiedy okazujmy pomoc kosztem własnej wygody, poświęcenia czasu i dzielenia się swoim mieniem. Niech to przesłanie dzisiejszej przypowieści uwrażliwi nasze serca, na budowanie takich postaw, by drugiemu człowiekowi ofiarować dar modlitwy oraz móc okazać wobec niego postawę samarytańską”.

Po części modlitewnej, informację o działalności stacjonarnego Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  przedstawiła Grażyna Chorąży – prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego. Zaznaczyła, że hospicjum rozpoczęło już czwarty rok działalności i przyjęło w tym czasie 404 pacjentów. Dodała, że placówka posiadając 28 łóżek dla chorych, którzy nie ponoszą kosztów za swój pobyt, jest dofinansowywana z NFZ tylko dla 16 miejsc. Dlatego jej działalność możliwa jest dzięki wsparciu ludzi dobrej woli. Tym bardziej, że od 1 października nowe wymogi NFZ wymusiły zwiększenie zatrudnienia o nowe stanowisko – opiekun medyczny. Pani prezes skierowała też, pod adresem młodzieży szkolnej i nauczycieli podziękowania za dotychczasową, szlachetną pomoc, dla hospicjum oraz życzenie o dalsze zaangażowanie.  Równocześnie  skierowała do nich prośbę o umilenie pobytu pacjentom w hospicjum, poprzez występy artystyczne, na które czekają.

Do programu „Pola Nadziei 2020” w br. zgłosiło się 60 szkół z Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego. Na zakończenie inauguracyjnego nabożeństwa delegacje szkół otrzymały cebulki żonkili, aby zasadzić je przy swoich szkołach. Gdy zakwitną, będą wykorzystywane podczas kwest, na rzecz stacjonarnego hospicjum.
Zaproszeni goście mogli posadzić cebulki żonkili  na hospicyjnej rabatce „Pola Nadziei”.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy