W 2005 roku tytuł otrzymali:
KS.BISKUP TADEUSZ RAKOCZY – ORDYNARIUSZ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
DR ANNA BYRCZEK – KIEROWNIK DOMOWEGO HOSPICJUM ŚW. KAMILA
KS. EDWARD LASEK – KAPELAN DOMOWEGO HOSPICJUM ŚW. KAMILA
KS. GRZEGORZ JABŁONKA – KAPELAN DOMOWEGO HOSPICJUM ŚW. KAMILA
JACEK KRYWULT – PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
JERZY PIESZKA – NACZ. WYDZ. KULT.  I SZT. URZ. MIEJSKIEGO
DARIUSZ MRZYGŁÓD – PREZES DRUKARNI „DIMOGRAF” W BIELSKU-BIAŁEJ
KRZYSZTOF KANTYKA – WICEPREZES DRUKARNI „DIMOGRAF” W BIELSKU-BIAŁEJ
KRZYSZTOF KANIA – RADCA PRAWNY
BOŻENA KOTKOWSKA – RADNA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
RAFAŁ MUCHACKI – DYREKTOR SZPITALA ONKOLOGICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

W 2006 roku tytuł otrzymali:
KS. IGNACY CZADER –  PROBOSZCZ PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI W POGÓRZU
TADEUSZ CHORĄŻY – FIRMA „SAKRA”
JÓZEF SZCZEPAŃCZYK – DYR. DELEGATURY KURATORIUM OŚWIATY  W BIELSKU-BIAŁEJ
KS. JAN SOPOCKI – PROBOSZCZ PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
KS. BISKUP JANUSZ ZIMNIAK – BISKUP POM. DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
ANNA FICOŃ – DORAD. METODYCZNY Z RELIGII
KS. JAN FOLKERT – PROWINCJAŁ KSIĘŻY SALWATORIANÓW
ANDRZEJ MRÓZ – WIZYTATOR KURATORIUM OŚWIATY – DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

W 2007 roku tytuł otrzymali:
ADAM KOŁODZIEJCZYK – FIRMA „ADAM R” W BIELSKU-BIAŁEJ
JAROSŁAW KLIMASZEWSKI – WICEPRZEWODNICZĄCY RM W BIELSKU-BIAŁEJ
FRANCISZEK BOŻEK – BIURO RACHUNKOWE
JACEK FALFUS – POSEŁ NA SEJM RP
TERESA WYPYCH – KSIĘGOWA SALWATORIAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA HOSPICYJNEGO
ANNA WODZICZKO – WYDAWNICTWO „DEBIT” W BIELSKU-BIAŁEJ
JANINA ŻAGAN – BURMISTRZ SKOCZOWA
WITOLD WODZICZKO – WYDAWNICTWO „DEBIT” W BIELSKU-BIAŁEJ

W 2008 roku tytuł otrzymali:
KS. DR JAN DURAJ – PROBOSZCZ PARAFII MATKI B. FATIMSKIEJ
STANISŁAW SZWED – POSEŁ NA SEJM RP
STANISŁAW FABER – ŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY

W 2009 roku tytuł otrzymali:
JAN DZIDA – DYR. DELEGATURY KURATORIUM OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ
DR JAN BOROWSKI – DYRYGENT CHÓRU  ATH W BIELSKU-BIAŁEJ
BISKUP PAWEŁ ANWEILER – BISKUP KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO
KS. DR MAREK STUDENSKI – DYR. WYDZ. KATECHETYCZNEGO KURII BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

W 2011 roku tytuł otrzymali:
WIESŁAW MOŚ – INFORMATYK
BEATA ZAMLEWSKA-PAŁYGA – DZIENNIKARZ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH
EWA PIAZZA – PRYWATNY SPONSOR
MARIUSZ PIAZZA – PRYWATNY SPONSOR

W 2012 roku tytuł otrzymali:
BOGUSŁAW KORYCIŃSKI – FIRMA „MOL” W BIELSKU-BIAŁEJ
ALINA SOBEL-ŚWIEŻY – DYREKTOR „GOŚCIA NIEDZIELNEGO”
JERZY SIODŁAK – NACZELNIK GRUPY BESKIDZKIEJ GOPR

W 2013 roku tytuł otrzymali:
IWONA DZIĄĆKO – PREZES BESKIDZKICH FABRYK MEBLI W BIELSKU-BIAŁEJ
BOŻENA POLAK – KIEROWNIK PROJEKTU „TESCO” KRAKÓW
KS. ROBERT STACHOWICZ – PROBOSZCZ PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
KS. ANTONI KULAWIK – PROBOSZCZ PARAFII ŚW. STANISŁAWA W BIELSKU-BIAŁEJ
PIOTR KOCHOWSKI – RADNY RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
KS. JÓZEF MOSKALSKI – PROBOSZCZ PARAFII       W NIEMCZECH
JÓZEF NIEDOKOS – PREZES ZARZĄDU THERMY W BIELSKU-BIAŁEJ

W 2013 roku tytuł otrzymali:
SZCZEPAN WOJTASIK – RADNY RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
IRENA EDELMAN – RADNA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
PRZEMYSŁAW DRABEK – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
KS. BISKUP PIOTR GREGER – BISKUP DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
KS. JERZY MATOGA – PROBOSZCZ PARAFII ŚW. FRANCISZKA W BIELSKU-BIAŁEJ
KS. KAZIMIERZ OSIŃSKI – PROBOSZCZ PARAFII W KOŃCZYCACH

W 2014 roku tytuł otrzymał:
JACEK PILCH – PREZES „CERAMIKA PILCH” W JASIENICY

W 2015 roku tytuł otrzymali:
JOLANTA KLEMENS – ZAŁOŻYCIELKA FIRMY „PSYCHOMEDICA” W BIELSKU-BIAŁEJ
BARBARA DUDEK – PREZES PSS „SPOŁEM” W BIELSKU-BIAŁEJ
LUCYNA GRABOWSKA-GÓRECKA – WŁAŚCICIELKA AGENCJI GRABOWSKA „MODELS” W BIELSKU-BIAŁEJ

W 2017 roku tytuł otrzymali:
MAŁGORZATA SZWED – PRZEWODNICZĄCA BESKIDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR – PREZEZ ZARZĄDU ODDZIAŁU BESKIDZKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
GRZEGORZ NOWIŃSKI – WŁAŚCICIEL RESTAURACJI „LUNITA”
HELENA DYDUCH
URSZULA ZGÓRALSKA

W 2018 roku tytuł otrzymali:
EWA ŻAK – RADNA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
URSZULA I ANDRZEJ OMYLIŃSCY – MAŁŻEŃSTWO PUBLICYSTÓW
HENRYK KANIA – WŁAŚCICIEL ZAKŁADÓW MIĘSNYCH HENRYK KANIA

W 2019 roku tytuł otrzymali:
MIROSŁAWA NYKIEL – POSŁANKA NA SEJM
URSZULA BOŻAŁKIŃSKA – SĘDZIA W STANIE SPOCZYNKU
AGNIESZKA DOBRANOWSKA – PRACOWNKI PIEKARNI I CUKIERNI PIECUCH
STANISŁAW PIECUCH – WŁAŚCIEIEL PIEKARNI I CUKIERNI PIECUCH
ANDREZJ PŁONKA – STAROSTA BIELSKI
GRZEGORZ SZETYŃSKI – WICESTAROSTA BIELSKI