Honorowi Członkowie Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego

W 2005 roku tytuł otrzymali:

 • KS.BISKUP TADEUSZ RAKOCZY – ORDYNARIUSZ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
 • DR ANNA BYRCZEK – KIEROWNIK DOMOWEGO HOSPICJUM ŚW. KAMILA
 • KS. EDWARD LASEK – KAPELAN DOMOWEGO HOSPICJUM ŚW. KAMILA
 • KS. GRZEGORZ JABŁONKA – KAPELAN DOMOWEGO HOSPICJUM ŚW. KAMILA
 • JACEK KRYWULT – PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
 • JERZY PIESZKA – NACZ. WYDZ. KULT.  I SZT. URZ. MIEJSKIEGO
 • DARIUSZ MRZYGŁÓD – PREZES DRUKARNI „DIMOGRAF” W BIELSKU-BIAŁEJ
 • KRZYSZTOF KANTYKA – WICEPREZES DRUKARNI „DIMOGRAF” W BIELSKU-BIAŁEJ
 • KRZYSZTOF KANIA – RADCA PRAWNY
 • BOŻENA KOTKOWSKA – RADNA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
 • RAFAŁ MUCHACKI – DYREKTOR SZPITALA ONKOLOGICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

W 2006 roku tytuł otrzymali:

 • KS. IGNACY CZADER –  PROBOSZCZ PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI W POGÓRZU
 • TADEUSZ CHORĄŻY – FIRMA „SAKRA”
 • JÓZEF SZCZEPAŃCZYK – DYR. DELEGATURY KURATORIUM OŚWIATY  W BIELSKU-BIAŁEJ
 • KS. JAN SOPOCKI – PROBOSZCZ PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
 • KS. BISKUP JANUSZ ZIMNIAK – BISKUP POM. DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
 • ANNA FICOŃ – DORAD. METODYCZNY Z RELIGII
 • KS. JAN FOLKERT – PROWINCJAŁ KSIĘŻY SALWATORIANÓW
 • ANDRZEJ MRÓZ – WIZYTATOR KURATORIUM OŚWIATY – DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

W 2007 roku tytuł otrzymali:

 • ADAM KOŁODZIEJCZYK – FIRMA „ADAM R” W BIELSKU-BIAŁEJ
 • JAROSŁAW KLIMASZEWSKI – WICEPRZEWODNICZĄCY RM W BIELSKU-BIAŁEJ
 • FRANCISZEK BOŻEK – BIURO RACHUNKOWE
 • JACEK FALFUS – POSEŁ NA SEJM RP
 • TERESA WYPYCH – KSIĘGOWA SALWATORIAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA HOSPICYJNEGO
 • ANNA WODZICZKO – WYDAWNICTWO „DEBIT” W BIELSKU-BIAŁEJ
 • JANINA ŻAGAN – BURMISTRZ SKOCZOWA
 • WITOLD WODZICZKO – WYDAWNICTWO „DEBIT” W BIELSKU-BIAŁEJ

W 2008 roku tytuł otrzymali:

 • KS. DR JAN DURAJ – PROBOSZCZ PARAFII MATKI B. FATIMSKIEJ
 • STANISŁAW SZWED – POSEŁ NA SEJM RP
 • STANISŁAW FABER – ŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY

W 2009 roku tytuł otrzymali:

 • JAN DZIDA – DYR. DELEGATURY KURATORIUM OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ
 • DR JAN BOROWSKI – DYRYGENT CHÓRU  ATH W BIELSKU-BIAŁEJ
 • BISKUP PAWEŁ ANWEILER – BISKUP KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO
 • KS. DR MAREK STUDENSKI – DYR. WYDZ. KATECHETYCZNEGO KURII BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

W 2011 roku tytuł otrzymali:

 • WIESŁAW MOŚ – INFORMATYK
 • BEATA ZAMLEWSKA-PAŁYGA – DZIENNIKARZ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH
 • EWA PIAZZA – PRYWATNY SPONSOR
 • MARIUSZ PIAZZA – PRYWATNY SPONSOR

W 2012 roku tytuł otrzymali:

 • BOGUSŁAW KORYCIŃSKI – FIRMA „MOL” W BIELSKU-BIAŁEJ
 • ALINA SOBEL-ŚWIEŻY – DYREKTOR „GOŚCIA NIEDZIELNEGO”
 • JERZY SIODŁAK – NACZELNIK GRUPY BESKIDZKIEJ GOPR

W 2013 roku tytuł otrzymali:

 • IWONA DZIĄĆKO – PREZES BESKIDZKICH FABRYK MEBLI W BIELSKU-BIAŁEJ
 • BOŻENA POLAK – KIEROWNIK PROJEKTU „TESCO” KRAKÓW
 • KS. ROBERT STACHOWICZ – PROBOSZCZ PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
 • KS. ANTONI KULAWIK – PROBOSZCZ PARAFII ŚW. STANISŁAWA W BIELSKU-BIAŁEJ
 • PIOTR KOCHOWSKI – RADNY RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
 • KS. JÓZEF MOSKALSKI – PROBOSZCZ PARAFII       W NIEMCZECH
 • JÓZEF NIEDOKOS – PREZES ZARZĄDU THERMY W BIELSKU-BIAŁEJ

W 2013 roku tytuł otrzymali:

 • SZCZEPAN WOJTASIK – RADNY RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
 • IRENA EDELMAN – RADNA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
 • PRZEMYSŁAW DRABEK – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
 • KS. BISKUP PIOTR GREGER – BISKUP DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
 • KS. JERZY MATOGA – PROBOSZCZ PARAFII ŚW. FRANCISZKA W BIELSKU-BIAŁEJ
 • KS. KAZIMIERZ OSIŃSKI – PROBOSZCZ PARAFII W KOŃCZYCACH

W 2014 roku tytuł otrzymał:

 • JACEK PILCH – PREZES „CERAMIKA PILCH” W JASIENICY

W 2015 roku tytuł otrzymali:

 • JOLANTA KLEMENS – ZAŁOŻYCIELKA FIRMY „PSYCHOMEDICA” W BIELSKU-BIAŁEJ
 • BARBARA DUDEK – PREZES PSS „SPOŁEM” W BIELSKU-BIAŁEJ
 • LUCYNA GRABOWSKA-GÓRECKA – WŁAŚCICIELKA AGENCJI GRABOWSKA „MODELS” W BIELSKU-BIAŁEJ

W 2017 roku tytuł otrzymali:

 • MAŁGORZATA SZWED – PRZEWODNICZĄCA BESKIDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 • AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR – PREZEZ ZARZĄDU ODDZIAŁU BESKIDZKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
 • GRZEGORZ NOWIŃSKI – WŁAŚCICIEL RESTAURACJI „LUNITA”
 • HELENA DYDUCH
 • URSZULA ZGÓRALSKA

W 2018 roku tytuł otrzymali:

 • EWA ŻAK – RADNA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
 • URSZULA I ANDRZEJ OMYLIŃSCY – MAŁŻEŃSTWO PUBLICYSTÓW
 • HENRYK KANIA – WŁAŚCICIEL ZAKŁADÓW MIĘSNYCH HENRYK KANIA

W 2019 roku tytuł otrzymali:

 • MIROSŁAWA NYKIEL – POSŁANKA NA SEJM
 • URSZULA BOŻAŁKIŃSKA – SĘDZIA W STANIE SPOCZYNKU
 • AGNIESZKA DOBRANOWSKA – PRACOWNKI PIEKARNI I CUKIERNI PIECUCH
 • STANISŁAW PIECUCH – WŁAŚCIEIEL PIEKARNI I CUKIERNI PIECUCH
 • ANDREZJ PŁONKA – STAROSTA BIELSKI
 • GRZEGORZ SZETYŃSKI – WICESTAROSTA BIELSKI