Hospicjum stacjonarne

Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Hospicjum stacjonarne: widok budynku Hospicjum od ulicy Zdrojowej.

Hospicjum im. św. Jana Pawła II

Potrzebujesz naszej pomocy? Zadzwoń!

Choroba nowotworowa to zawsze zaskoczenie dla chorego i jego rodziny. Różny bywa jej przebieg. W tych trudnych dla chorego i jego rodziny chwilach, celem Hospicjum jest zapewnienie pomocy w leczeniu objawowym i pielęgnacji chorego, a także wsparcie psychologiczne i duchowe dla chorego oraz rodziny.

Hospicjum im. św. Jana Pawła II obejmuje swoją opieką chorych z rozpoznaniem (zgodnie z kontraktowaniem NFZ):

 • choroba nowotworowa,
 • owrzodzenie odleżynowe,
 • niewydolność oddechowa – zaawansowana,
 • zakażenie OUN wywołane wirusami powolnymi,
 • choroby wywołane przez wirus HIV,
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN,
 • kardiomiopatia w okresie schyłkowym.

Zgłoszenia do objęcia opieką przez Hospicjum można dokonać osobiście bądź poprzez osoby najbliższe w siedzibie Hospicjum przy ul. Zdrojowej 10.

Do przyjęcia pacjenta, niezbędne są następujące dokumenty:

 • skierowanie do objęcia opieką hospicyjną
 • dowód osobisty
 • karta zdrowia (chip)
 • potwierdzenie ubezpieczenia
 • kserokopia dokumentacji z dotychczasowego przebiegu leczenia

Warunkiem objęcia opieką przez Hospicjum im. św. Jana Pawła II jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego.

Opieka świadczona jest bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu.

W Hospicjum znajdują się 2-osobowe sale chorych z elektrycznie regulowanymi łóżkami i materacami przeciwodleżynowymi, telewizorem oraz dużą łazienką, przystosowaną do potrzeb chorych.

Hospicjum wyposażone jest także w niezbędny, specjalistyczny sprzęt medyczny:

 • wannę do kąpieli chorych,
 • podnośniki pacjenta ułatwiające opiekę nad chorym,
 • ssaki,
 • koncentratory tlenu,
 • laryngoskop,
 • wózki i chodziki.

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne, ul. Zdrojowa 10, 43-300 Bielsko Biała

 1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne, ul. Zdrojowa 10, 43-300 Bielsko-Biała, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: stowarzyszeniehospicyjne@wp.pl. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod.hospicjumbb@ada.dt.com.
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania1

1 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.