Podsumowanie XIX Pól Nadziei 2023

Prawie 223,5 tys. złotych zgromadziły w tym roku 52 szkoły z Bielska-Białej, gminy Jasienica, Porąbki, Czechowic-Dziedzic oraz ze Skoczowa, które w ramach 19. edycji programu „Pola Nadziei” zbierały na rzecz bielskiego hospicjum stacjonarnego im. Jana Pawła II. Kolejną odsłonę wielkiej akcji charytatywnej zwieńczyło 19 czerwca 2023 r. nabożeństwo ekumeniczne w bielskim kościele NMP Królowej Polski oraz wręczenie okolicznościowych pucharów tym placówkom edukacyjnym, które zaangażowały się w pomoc na rzecz hospicjum.

Za troskę wobec życia i ludzi doświadczających czasu choroby terminalnej podziękowali nauczycielom, katechetom i uczniom m.in. bp Piotr Greger, salwatorianie, przedstawiciele samorządu i władz miejskich, a także prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego Grażyna Chorąży, która przypomniała, że akcja żonkilowa ma zwrócić uwagę na los osób nieuleczalnie chorych, będących u kresu swojej życiowej drogi oraz pozyskać fundusze na utrzymanie i działalność Hospicjum.

„Hospicjum refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 60 proc., więc 40 proc. wydatków musimy pokryć z własnych funduszy. W minionym roku utrzymanie jednego pacjenta wyniosło miesięcznie 14,713 zł., więc tylko dzięki ludziom wielkiego serca nasze hospicjum może funkcjonować” – wyjaśniła i przypomniała, że w bielskim Hospicjum znajduje się 28 łóżek dla chorych. Od początku funkcjonowania placówki przyjęto 847 pacjentów w hospicjum stacjonarnym i 147 pacjentów w prowadzonym przez SSH od 4 lat hospicjum domowym.

Hospicjum zatrudnia 43 pracowników. Są to lekarze, pielęgniarki, salowe, fizjoterapeuta, farmaceuta, psycholog, opiekunowie medyczni, portier i konserwator w jednej osobie, a cała administracja okrojona jest do trzech etatów. Zarząd i członkowie stowarzyszenia zgodnie ze statutem pracują charytatywnie.

„Wasza postawa utwierdza nas w przekonaniu, że w trudnych chwilach można zawsze liczyć na solidarną i bezinteresowną pomoc. Jesteście dla nas świadectwem otwartości na drugiego człowieka. Dzięki Waszej życzliwości będziemy mogli przeprowadzić niezbędne prace remontowe oraz zagwarantować naszym pacjentom lepsze warunki pobytu w naszej placówce, tj. skutecznie zwalczać ból, łagodzić cierpienie, by mogli godnie, w otoczeniu życzliwych osób, przejść na drugą stronę” – dziękowała Chorąży zaangażowanym w akcję uczniom, nauczycielom i katechetom.

Za podjęte wysiłki na rzecz dzieła hospicyjnego podziękował bp Greger. „W imieniu Kościoła bielsko-żywieckiego dziękuję za to, że realizacja dobra nie nie jest dla was pustym hasłem, ale konkretnym celem. Czujecie odpowiedzialność za tych, którzy są naznaczeni szczególnym krzyżem bólu i cierpienia. Jest w was nieocenione pragnienie niesienia pomocy tym, którzy potrzebują jej najbardziej ze wszystkich” – podkreślił.

Podczas uroczystości głos także zabrali: proboszcz salwatoriańskiej wspólnoty parafialnej ks. Michał Pastuszka SDS, prowincjał polskiej prowincji salwatorianów ks. Józef Figiel SDS oraz wicestarosta powiatu bielskiego Andrzej Kamiński. Nastomiast za-ca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak poinformował, że prezydent Jarosław Klimaszewski wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej, aby Grażyna Chorąży została wpisana do Księgi Zasłużonych dla Bielska-Białej.

Budowę hospicjum zainicjowało Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne przy bielskiej parafii księży salwatorianów. W październiku 2016 roku placówka rozpoczęła funkcjonowanie.