2016

W czerwcu Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne w Bielsku-Białej zakończyło 12. edycję programu edukacyjnego „Pola Nadziei”. W tym roku szkolnym wzięło w nim udział ponad 80 szkół z Bielska-Białej, Żywca, Czechowic-Dziedzic oraz z miejscowości w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim , a także Przedszkole Świętej Rodziny w Bielsku-Białej.

Szkoły podejmowały różnorodne inicjatywy na rzecz pozyskania środków na wyposażenie stacjonarnego hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, organizując m.in. koncerty, przedstawienia, kiermasze, sprzedaż ciast i ozdób własnej roboty, i wiele innych, a także kwestując w sklepach i w kościołach. Łącznie uczniowie pozyskali 227 tys. złotych.

– Dotychczas na budowę i wyposażenie hospicjum stacjonarnego w Bielsku-Białej wydano 10 mln zł. Z tego  1 964 000 zł to zasługa szkół uczestniczących w dwunastu edycjach Pól Nadziei – podkreśliła Grażyna Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego podczas uroczystości wręczenia uczniom i nauczycielom pamiątkowych pucharów, dyplomów i podziękowań.

Podsumowanie „Pól Nadziei 2016” było również okazją do wręczenia dyplomów Honorowego Członka Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego za szczególną pomoc dla hospicjum. Otrzymały je: Lucyna Grabowska-Górecka – organizatorka Pokazu Mody Ludzi Wielkiego Serca, z którego część dochodu przekazano hospicjum;  dr Jolanta Klemens – inicjatorka i organizatorka aukcji i loterii na rzecz hospicjum podczas konferencji medycznej w Bielsku-Białej oraz Barbara Dudek – prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Bielsku-Białej za współpracę w organizacji kwest na rzecz hospicjum.