Podsumowanie XV edycji programu „Pola Nadziei 2019”

Pod koniec roku szkolnego zakończyła się XV edycja Ogólnopolskiego Programu „Pola Nadziei” 2019 w Bielsku-Białej, realizowana pod hasłem: „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”, która ma na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym przebywającym w Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz ich rodzinom. Program był skierowany do uczniów, nauczycieli, katechetów i dyrektorów szkół.

Uroczystość podsumowująca akcję odbyła się w kościele Salwatorianów pw. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej. Wśród zebranych byli przedstawiciele z 62 placówek oświatowych z Bielska-Białej, powiatu bielskiego i Skoczowa, samorządów, ks. bp senior Paweł Anweiler z kościoła ewangelicko-augsburskiego, oraz przedstawiciele parlamentu, instytucji i stowarzyszeń wspierających działalność hospicyjną. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą za wstawiennictwem św. Brata Alberta, pod przewodnictwem bp Piotra Gregera. W wygłoszonej homilii bp Piotr podkreślił m.in. „Czynicie dobro nie w imię sprawiedliwości, ale kierowani i motywowani przede wszystkim miłością. Takie są Wasze działania, w ten sposób inspirowane. Pragnę podziękować za podjęte wysiłki na rzecz dzieła hospicyjnego. To jest bezcenny dar świadczący o trosce na rzecz ludzi przeżywających czas choroby nowotworowej.

O współpracy z uczestnikami „Pól Nadziei” opowiedziała Grażyna Chorąży – prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego, która prowadzi Hospicjum im. św. Jana Pawła II. Stwierdziła, że liczba szkół biorących udział w programie stale się powiększa. W tym roku dołączyły szkoły z Nowej Wsi w gminie Kęty, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz trzy parafie Salwatorianów w USA, gdzie przebywają Polacy. W wyniku różnych przedsięwzięć jak m.in. kiermasze, zbiórki organizowane przez szkoły i coraz większego zaangażowania dzieci, młodzieży i nauczycieli, w tegorocznej akcji zebrano kwotę 182 697, 32 zł oraz 7300 dolarów amerykańskich. Podczas wszystkich akcji „Pól Nadziei” organizowanych od 2004 r. zebrano kwotę 2 627 481, 66 zł.

Jak wyjaśniała prezes Grażyna Chorąży – „Od czasu uruchomienia   hospicjum zostało już przyjętych 363 pacjentów z czego 294 odeszło. Tylko od stycznia br. przyjętych zostało 64 pacjentów. Świadczy to o potrzebie tworzenia takich miejsc. Utrzymanie miesięczne  jednego pacjenta w hospicjum stacjonarnym licząc wszystkie koszty (m.in. płace dla personelu, lekarstwa, wyżywienie, media, amortyzację) wyniosło w 2018r. 10.383,00 zł. W hospicjum pracują 43 osoby. Otwarci, na potrzeby osób chorych, uruchomiliśmy od 15 maja br. Hospicjum Domowe. Niestety nie otrzymaliśmy kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia i hospicjum to utrzymywane musi być przez Stowarzyszenie, ze środków zdobytych od ludzi wielkiego serca. Hospicjum Domowe mogliśmy otworzyć dzięki wspaniałemu anonimowemu sponsorowi, który podarował nam samochód, konieczny na dojazdy pielęgniarek i lekarzy do chorych. Świadomi musimy być tego, że pielęgniarka w Hospicjum Domowym odwiedza chorego dwa razy w tygodniu, a pod telefonem jest całą dobę”.

Końcowym akcentem spotkania było wręczenie tytułów Honorowego Członka Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego Mirosławie Nykiel – posłance na Sejm obecnej kadencji, Urszuli Bażałkińskiej – sędzi w st. spoczynku, Agnieszce Dobranowskiej – pracownikowi Piekarni i Cukierni, Stanisławowi Piecuchowi – właścicielowi Piekarni i Cukierni, Andrzejowi Płonce – staroście bielskiemu i Grzegorzowi Szetyńskiemu – wicestaroście bielskiemu.

Była też okazja do odznaczenia pamiątkowymi pucharami i dyplomami wyróżniających się szkół w dziele pomocy dla hospicjum.  Wręczali je honorowi goście.

Wśród uczestników spotkania była też  grupa ze Szkoły Podstawowej w Kobiernicach, którą reprezentowały uczennice m.in. Emilia Rybarska i Julia Gurdek. Podkreśliły one, że organizują zbiórki pieniężne, a także kiermasze,  do których może dołączyć każdy. Jak zgodnie potwierdzają, dużo jest chętnych, z poszczególnych klas, włączających się do  akcji Pola Nadziei i to już trwa od dawna.  Stacjonarne Hospicjum im. św. Jana Pawła II odwiedziły, wiec wiedzą , że to ważny cel. Na spotkanie przybyły z nauczycielkami Anną Grzybowską i Beatą Sadlik.

W uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 39 dla Niedosłyszących im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej pod opieką s. Bernadety Owsianko, która  powiedziała: „W akcji „Pola Nadziei” uczestniczymy już ponad 10 lat. Dzieci, które same naznaczone są jakąś niepełnosprawnością angażują się, aby pomagać ludziom chorym onkologicznie. Bardzo szybko wytwarza się u nich wrażliwość, empatia. Angażujemy się uczestnicząc w kiermaszach świątecznych przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą wraz z nauczycielami i rodzicami. Nasza szkoła nie jest zbyt liczna, bo mamy niewiele ponad 30 uczniów, ale efekty są znaczne. W tym roku zebraliśmy i przekazaliśmy na Stacjonarne Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej kwotę 1800 zł”.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy