• Ogród ekologiczny wokół hospicjum

  Ponad 150 roślin zasadzono dziś (18 maja) w ekologicznym ogrodzie, który powstaje przy hospicjum Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Młodzież, która sadziła roślin, czyli uczennice Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej oraz Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych spisała się na medal!

  Wszystkie rośliny zasadzone w hospicyjnym ogrodzie (w sumie ok. 300) są:

  – cenne przyrodniczo, a ich owoce są pokarmem dla ptaków,

  – nadają się na siedliska lęgowe ptaków i dają im schronienie przed drapieżnikami,

  – są miododajne i zwabiają owady,

  – dają schronienie owadom, ptakom i drobnym ssakom.

  Stowarzyszenie hospicyjne ma nadzieję, że w przyszłości ogród będzie miejscem refleksji i ukojenia dla pacjentów hospicjum oraz ich najbliższych, a także będzie pięknym i pożytecznym elementem dla najbliższego sąsiedztwa.

  Spotkanie z młodzieżą odbyło się w 96. rocznicę urodzin patrona hospicjum, Jana Pawła II.

  Ekologiczny ogród powstał w ramach programu „Działaj w zielone” Fundacji Ekologicznej ARKA, dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Tekst i foto: Beata Zamlewska-Pałyga

 • Sztafeta Miłosierdzia 2016. Po raz trzeci pobiegli dla hospicjum

  Zakończona wczoraj 4. Piesza Diecezjalna Pielgrzymka z Bielska-Białej do Łagiewnik była okazją do dzielenia się wiadomościami o hospicjum Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Do pielgrzymki dołączyli, bowiem pielgrzymi–biegacze, którzy niemal cały dystans pielgrzymki pokonali biegiem w ciągu ośmiu godzin w „Sztafecie Miłosierdzia”.

  Była to już 3. Sztafeta Miłosierdzia, którą organizują biegacze-amatorzy, by w ten sposób wzbudzić zainteresowanie działalnością hospicjum oraz różnymi formami wolontariatu na rzecz tego typu placówki. Pielgrzymi z diecezji bielsko-żywieckiej, (którzy na pieszy szlak wyruszyli 30 kwietnia) mogli dzięki temu usłyszeć, co o hospicjum mówią jego wolontariusze, a także o przeżyciach uczestników nietypowej sztafety.

  Biegnący dołączyli do pieszej pielgrzymki 3 maja we Wróblowicach (6 kilometrów przed Łagiewnikami). Każdy z biegnących przebył od 20 do 30 kilometrów. Cała trasa wynosiła 92 kilometry. Start poprzedziła msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Hałcnowie. Po raz pierwszy w sztafecie wzięły udział cztery kobiety: Izabela Dziedzic-Stolarczyk (ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Węgierka”), Halina i Maria Gałuszka (mama z córką, mieszkanki Porąbki) oraz Danuta Walaszek z Czechowic-Dziedzic. Męską część sztafety tworzyli: Tomasz Kapuśnik, Piotr Capik, Dariusz Pamuła, Mariusz Nowak, Robert Gawlak, Bartłomiej Karas z Czechowic-Dziedzic (z grupy biegowej „Rozbiegamy To Miasto – Czechowice-Dziedzice” oraz ks. Jacek Pędziwiatr (dyrektor programowy radia „Anioł Beskidów”) i Radosław Jamróz (główny organizator sztafety) – obaj panowie reprezentują grupę biegową z Bielska-Białej „Ultra Beskid Sport”. Koszulki dla biegaczy ufundowała firma Multima z Bielska-Białej.

  Składamy gorące podziękowania i ściskamy Was serdecznie!!!

  Składamy wielkie podziękowania Organizatorom 4. Pieszej Diecezjalnej Pielgrzymki z Bielska-Białej do Łagiewnik.

   

 • Konferencja medyczna z pomocą dla hospicjum

  Dzięki loterii i aukcji na rzecz hospicjum podczas konferencji „Depresja kobiet – problem społeczny i medyczny. W XXI wieku nie ma powodu, aby cierpieć…” zebraliśmy ponad 8 000 zł. Bardzo dziękujemy jej organizatorom: Radzie Programowej Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej, pani Jolancie Klemens i zespołowi Poradni PSYCHOMedical, Stowarzyszeniu Felicitas i Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej.

  W konferencji, w hotelu Vienna w Bielsku-Białej, uczestniczyło prawie trzysta osób. Wszystkim uczestnikom loterii i aukcji bardzo dziękujemy za hojność.

  Wykładowcami byli:
  – prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
  – dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz (Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie)
  – prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
  – lek. med. Jolanta Klemens (PSYCHOMedical w Bielsku-Białej)
  – mgr Karina Stasiak (PSYCHOMedical w Bielsku-Białej)

  Aukcję na rzecz hospicjum przeprowadził w sposób niezwykle dynamiczny i przekonywujący Kuba Abrahamowicz. Dziękujemy!

  Konferencję prowadziła red. naczelna DesignAlive – Ewa Trzcionka. Dziękujemy!

 • 2013

  Podsumowanie 9. edycji „Pól Nadziei” to przypomnienie, że wielkim marzeniem Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego jest, aby we wszystkich szkołach „Pola Nadziei” miały swoich przyjaciół i ogrody rozkwitające pięknymi żonkilami.

  Dotychczas Stowarzyszenie wydało na budowę ponad 5, 5 mln złotych. Zakończyły się prace związane z wykonaniem tynków wewnętrznych, obudowy z płyt gipsowo-kartonowych i izolacji dachu, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektrycznej. Jest gotowa nowoczesna kotłownia dzięki życzliwości Przedsiębiorstwa „Therma”. Przystępujemy do wykonania ogrzewania podłogowego i ocieplenia budynku.

  Dzięki uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół konto budowy hospicjum, w trakcie realizacji programu „Pola Nadziei 2013” wzbogaciło się o 211 tys. złotych. Dziękujemy!

 • 2011

  Blisko 174 tys. zł  zebrały szkoły z powiatu bielskiego, Bielska-Białej, Skoczowa i Żywca na budowę hospicjum im. Jana Pawła II w stolicy Podbeskidzia. W ciągu siedmiu lat prowadzenia w regionie bielskim akcji „Pola Nadziei” szkoły przekazały 800 tys. zł. W roku szkolnym 2010/2011 najwięcej uzbierało Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich  w Bielsku-Hałcnowie. Najaktywniejsze szkoły otrzymały nagrody, a wszystkie – podziękowania.

  Uroczyste podsumowanie Pól Nadziei 2011 w Bielsku-Białej ( 3 czerwca) rozpoczęła msza św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Potem w towarzystwie orkiestry Bielskiego Centrum Kultury 700-osobowy pochód przeszedł  na Plac Ratuszowy. Witając zebranych prezydent miasta, Jacek Krywult podkreślał, że szkół zaangażowanych w ruch hospicyjny może być jeszcze więcej i grono uczestników podobnego spotkania za rok, może się powiększyć.

  Biskup Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, ks. Paweł Anweiler  nawiązał do listu św. Pawła, w którym apostoł zachęca do bezustannej modlitwy, bo z niej wyrasta radość nadziei.  Życzę wam tej wytrwałej modlitwy przy kolejnych akcjach – zwrócił się do zgromadzonych.  O nadziei, której powinniśmy być świadkami wspomniał także przedstawiciel  biskupa diecezji bielsko-żywieckiej.

  Mam nadzieję, że dzięki takiej akcji  jak Pola Nadziei wy młodzi będziecie się umieli w przyszłości zorganizować żeby skutecznie pomagać  innym. Hospicjum, które wspólnie  budujemy ma być domem gdzie będzie się łagodzić cierpienie psychiczne i duchowe chorego, otaczać opieką jego rodzinę –  wyjaśniała  Grażyna Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego. Szkoły to nasi sojusznicy. Bez nich, bez wparcia miasta i wielu ludzi dobrej woli budowa nie postępowałaby naprzód –  dodała G. Chorąży.

  W  7 edycji akcji szkoły zebrały o 27 tys. więcej niż poprzednim razem. Z bilsko 174 tys. złotych 45 tys. uzbierano  podczas kwestowania w sklepach. Dziewięć szkół, z 88 zaangażowanych w Pola Nadziei 2011, , kwestowało pod kościołami. Pozostałe formy aktywności placówek to różnego rodzaju kiermasze szkolne, sprzedaż domowych wypieków, własnoręcznie wykonanych drobiazgów lub, na przykład obrazów przekazanych od uznanych artystów.

  Budowa bielskiego hospicjum zmierza do końca. Ośrodek utworzą dwa budynki: zmodernizowana willa i nowo wybudowany pawilon szpitalny. Wszystkie środki na inwestycję gromadzone są dzięki pracy wolontariuszy. Podczas uroczystości na zakończenie Pól Nadziei 2011 tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Salwatoriańskiego otrzymała dziennikarka Polskiego Radia w Katowicach – Beata Zamlewska-Pałyga, przedsiębiorcy – Ewa i Mariusz Piazza oraz informatyk Wiesław Moś.

 • 2010

  Po raz szósty Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne zainicjowało realizację programu „Pola Nadziei” dla szkół wszystkich typów. Tym razem do akcji zgłosiło się 77 szkół z Bielska-Białej – 38, powiatu bielskiego – 23, Żywca – 9, powiatu cieszyńskiego -5, Kęt – 1 i Andrychowa -1. Uroczysta inauguracja programu miała miejsce 22 października w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej.

  Inaugurację rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne celebrowane przez ks. Jacka Wawrzyniaka, Jego Ekscelencję Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Pawła Anweilera, Konsultora Zakonu Księży Salwatorianów ks. Romana Słupka.

  Po nabożeństwie uczniowie Gimnazjum Nr 14 z Bielska-Białej odśpiewali hymn Pól Nadziei, do którego słowa ułożyła uczennica tego gimnazjum, muzykę napisał Tadeusz Krok. W części oficjalnej głos zabrał Prezydent Bielska-Białej – Jacek Krywult, jego Ekscelencja ks. Biskup Paweł Anweiler, Konsultor Księży Salwatorianów ks. Roman Słupek, ks. dr Marek Studenski. List w imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty odczytał wicekurator Tadeusz Żesławski oraz prezes Stowarzyszenia Grażyna Chorąży.

  Oficjalnego otwarcia programu dokonał Prezydent Jacek Krywult. Podczas uroczystości wręczono tytuły Członka Honorowego Stowarzyszenia Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Pawłowi Anweilerowi, Śląskiemu Kuratorowi Oświaty Stanisławowi Faberowi oraz Dyrektorowi Wydziału Katechetycznego Kurii Bielsko-Żywieckiej ks. dr. Markowi Studenckiemu.

  Uroczystość uświetnił zespół ekumeniczny kościoła ewangelicko-augsburskiego działający przy parafii Zbawiciela w Bielsku-Białej „Luter Park” prowadzony przez ks. Krzysztofa Cienciałę. Szkołom realizującym program Zarząd Stowarzyszenia wręczył symbolicznie cebulki żonkili, które na wiosnę zakwitną na szkolnych rabatach.

  Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście zasadzili cebulki żonkili na rabacie przy kościele NMP Królowej Polski.

 • 2009

  W Dzień Dziecka – 1 czerwca w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste podsumowanie 5. edycji programu Pola Nadziei  organizowanego przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne działające przy parafii NMP Królowej Polski. Jak co roku uroczystość zgromadziła m.in. przedstawicieli władz miasta z p. Jackiem Krywultem, prezydentem miasta Bielska-Białej, władze oświatowe, dyrektorów szkół, nauczycieli, młodzież i dzieci oraz duchowieństwo.

  Do tegorocznej akcji włączyło się i realizowało program 76 szkół z miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego (gmina Jasienica, Kozy, Wilkowice, Wilamowice, Buczkowice, Bestwina, Porąbka), Skoczów i Żywiec oraz z gminy Czechowice-Dziedzice.

  Obchody zakończenia tegorocznej edycji rozpoczęły się Mszą w. w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bogusław Loska SDS – wikariusz prowincjalny salwatorianów. Po Eucharystii, w której wzięło udział ponad 800 uczniów wraz z opiekunami, dokonano podsumowania programu Pola Nadziei 2009, wręczono nagrody, dyplomy i podziękowania oraz przyznano tytuły Honorowego Członka Stowarzyszenia. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Wesołe nutki” z Pogórza pod kierunkiem p. Barbary Grubej oraz chóru z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy pod kierunkiem dr Jana Borowskiego.

  Dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli swoje działania promujące ruch hospicyjny rozpoczęli od jesiennego sadzenia żonkili – symbolu nadziei. W szkołach organizowane były aukcje, konkursy plastyczne i literackie, festyny szkolne, apele, spotkania z ks. Grzegorzem Jabłonką – duszpasterzem Hospicjum w. Kamila, kwesty przy parafiach oraz kwesty publiczne w sklepach sieci Sawia w Bielsku-Białej, Skoczowie i Żywcu.

  W akcję organizowaną po raz piąty w Bielsku-Białej przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne mocno zaangażowany był ks. Grzegorz Jabłonka – duszpasterz Hospicjum w. Kamila. Pola Nadziei przypominają o ludziach cierpiących, którzy czekają na naszą pomoc i opiekę. Zwracamy uwagę młodzieży na trudny temat umierania i śmierci, ale także potrzebę włączenia się w wolontariat – tłumaczył ks. Grzegorz, który przez kilka miesięcy jeździł do uczniów z 25 szkół z wykładami.

  Dzięki takiej działaności uczniów pod kierunkiem nauczycieli i dyrektorów szkół na konto budowy stacjonarnego hospicjum wpłynęło 147 tys. zł.

  Dziękujemy!

 • 2008

  Szóstego czerwca w Bielsku-Białej na Placu Ratuszowym odbyło się podsumowanie akcji „Pola Nadziei” 2007/2008. W programie uczestniczyły 74 szkoły wszystkich typów z Bielska-Białej i powiatu bielskiego, szkoły z gminy i miasta Skoczowa. Po raz pierwszy w akcję zbierania funduszy na uruchomienie stacjonarnego hospicjum włączyli się uczniowie i nauczyciele z sześciu żywieckich szkół. Jesienią ubiegłego roku dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli rozpoczęły działania promujące ruch hospicyjny, sadząc żonkile. W szkołach organizowano festyny, aukcje, konkursy plastyczne i literackie. Przeprowadzono także kwesty przy parafiach katolickich i ewangelicko-augsburskich, kwesty publiczne w sklepach sieci „Savia” w Bielsku-Białej, w Skoczowie i Żywcu, w sieci „Albert” w Bielsku-Białej.
  Dzięki tym działaniom na konto budowy hospicjum wpłynęło 136 246,97 zł.
  Dziękujemy!

  Za realizacje programu „Pola Nadziei” nagrodzono:

  Gimnazjum Nr 6 w Bielsku-Białej
  Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
  Zespół Szkół Nr 1 w Skoczowie
  V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
  Zespół Szkół Nr 3 w Skoczowie
  IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Bielsku-Białej
  Szkoła Podstawowa Nr3 w Skoczowie
  Zespół Szkół Nr5 w Pogórzu
  Gimnazjum Nr10 w Bielsku-Białej
  Zespół Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej
  Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej Śląskiej
  Szkoła Podstawowa w Świętoszówce
  Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
  Zespół Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej
  Zespół Szkolno Przedszkolny w Grodzcu Śląskim
  Gimnazjum w Mazańcowicach
  Gimnazjum w Rudzicy
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy
  Gimnazjum Nr2 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku-Białej
  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rybarzowicach
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu
  Gimnazjum w Jasienicy
  Zespół Szkół w Kobiernicach
  Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłoci w Bielsku-Białej
  Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Godziszce
  Gimnazjum Nr1 w Bielsku-Białej
  Szkoła Podstawowa Nr6 Integracyjna w Bielsku-Białej
  Szkoła Podstawowa Nr13 w Bielsku-Białej
  Zespół Szkół dla Dzieci Niesłyszących
  Szkoła Podstawowa Nr32 w Bielsku-Białej

 • 2007

  Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne po raz trzeci włączyło się do ogólnopolskiego programu „Pola Nadziei”, którego organizatorem w Polsce jest hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Głównym celem stowarzyszenia jest budowa stacjonarnego hospicjum przy parafii NMP Królowej Polski, przy której od 15 lat działa hospicjum domowe prowadzone przez panią doktor Annę Byrczek.
  Odbiorcami programu są uczniowie wszystkich typów szkół w Bielsku-Białej i w powiecie bielskim oraz szkoły podstawowe i gimnazja miasta i gminy Skoczów. Na apel w roku szkolnym 2006-2007 odpowiedziało 80 szkół z Bielska-Białej, Skoczowa, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Buczkowic, Porąbki, Wilamowic, Wilkowic i Bystrej.
  Uczniowie pod opieką nauczycieli swoje działania promujące ruch hospicyjny rozpoczęli od jesiennego sadzenia żonkili – międzynarodowego symbolu nadziei. W szkołach organizowane były aukcje, konkursy plastyczne i literackie, festyny szkolne, apele, kwesty przy parafiach ewangelickich i katolickich oraz w sklepach sieci „Sawia” w Bielsku-Białej i Skoczowie.
  Wiele szkół skorzystało z doświadczenia ks. Grzegorza Jabłonki – duszpasterza Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej i nauczyciela religii, który przeprowadził w 35 szkołach prelekcje na temat opieki nad terminalnie chorymi. Poświęcił na to 70 godzin swojego wolnego czasu, za co Stowarzyszenie Księdzu serdecznie dziękuje.
  Dzięki działalności uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół na konto budowy stacjonarnego hospicjum wpłynęło 111.462, 09 złotych.
  Dziękujemy!

 • 2006

  „Pola Nadziei” są programem, który powstał 50 lat temu w Szkocji. Ideą założycielki Marii Curie Cancer było pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów, a także edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. Motywem programu jest żonkil – symbol nadziei. W Polsce program zainicjowało Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. W Bielsku-Białej „Pola Nadziei” od 2006 roku prowadzi Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne.